Biblioteek

Die biblioteek bevat 'n unieke versameling, wat heeltemal gerig is op Suid-Afrika, met die grootste afdeling Suid-Afrikaanse literatuur in Europa. Navorsers, dosente en studente van universiteite en ander hoër opleidingsinstansies in Nederland, maar ook in Suid-Afrika en ander lande, maak gebruik van die biblioteek.

Die grootste deel van die versameling is Afrikaans-, Nederlands- of Engelstalig. Baie publikasies is afkomstig uit Suid-Afrika. Nuwe aanwinste van die biblioteek word in die Maandblad Zuid-Afrika vermeld.

Omvang:

  • 52.000 boeke;
  • 40 tydskrifte en koerante;
  • ong. 550 non-resente tydskrifte
  • beeld en geluidmateriale;
  • Literêre knipselargiewe;
  • foto's.

Die katalogus van die biblioteek kan raadpleeg word via die aanlyn-katalogus. Die katalogus is ook opgeneem in die NCC, en kan dus ook raadpleeg word via Picarta en WorldCat. In die studiesaal is fotokopiëringsfasiliteite. Die versameling van die biblioteek kan gratis geraadpleeg word in die leeskamer. Vir die leen van materiaal is lidmaatskap (€ 16,00 per jaar, studente € 6,00) ’n vereiste.
Wil u meer inligting? Stuur e-pos aan Corine de Maijer: bibliotheek [at] zuidafrikahuis [dot] nl.

Openingstye: Dinsdag - Vrydag 10 - 16 uur

Aanwinste

Nou en dan plaas die biblioteek op hierdie plek 'n lys met nuwe aanwinste. Het u enige voorstelle vir die biblioteek, dan kan u 'n epos stuur aan Corine de Maijer: bibliotheek [at] zuidafrikahuis [dot] nl.

Genealogie

Meer as 'n eeu gelede, het 'n Nederlandse maatskappy aan 'n spoorweg in Suid-Afrika gewerk. Tussen 1887 en 1899 was daar duisende Nederlanders, gewoonlik met hulle families, wat vir die Nederlands-Zuid-Afrikaans-Spoorweg-Maatskappy (NZASM)gewerk het en dan na Suid-Afrika geëmigreer het. Vir die meeste was hulle verblyf van korte duur: gedurende die tyd van die Anlgo-Boereoorlog (1899-1902) word die helfte van die Nederlanders woonagtig in Suid-Afrika deur die Britse outoriteite die land uitgestuur. Sommige van hulle het werk gevind in die toenmalige Nederlands-Indië. Ook was dit moontlik om finansiële hulp te eis van die 'Ondersteuningsfonds voor oud-NZASM personeel'.

Die Suid-Afrika Huis het baie skatte, meeste van dié onbekende biografiese materiale van die spoorwegmense en hulle doen en late ná hul terugkeer na Nederland. Die dokumente is belangrikke bronne vir familie-navorsing, omdat dit 'n (soms heel gedetaileerde) prentjie skep van die lewe van dié mense in Nederland tot en met 1940.

Daar is 'n alfabetiese lys met die name van byna 3000 werknemers wat vir die NZASM gewerk het aan die einde van die 19e eeu of hulp van die ondersteuningsfonds gevra het. Die lys verwys na die argiewe beskikbaar in die Suid-Afrika Huis. Via info [at] zuidafrikahuis [dot] nl kan u navraag doen of die deur u gesoekte persoon /voorouer in hierdie lys voorkom al dan nie.

Foto-argief

Die Suid-Afrikahuis het 'n uitgebreide foto versameling. Hierdie versameling het baie foto's van 'n unieke en historiese waarde en is 'n oorsig van die geskiedenis van Suid-Afrika van die afgelope 25 jaar, en ook van die Nederlands-Suid-Afrikaans deel van die geskiedenis. Iets wat spesiale aandag verg is die foto's van die Boer-Republiek Transvaal en die Oranje-Vrystaat (1880-1902) en die Anglo-Boereoorlog (1898-1902), en die portrette van Afrikaanse literators en politici.

AdamNet

Die biblioteek van die Suid-Afrika Huis is aangesluit by die Samewerkende Amsterdamse Biblioteke.  Deur hierdie netwerk, AdamNet, kan u miljoene boeke, tydskrifte, multimedia en and inligting binne Amsterdam en omstreke vind. Die versamelings van die meer as 30 geaffilieerde Amsterdamse biblioteke kan tegelyktydig deursoek word met die AdamNet Groepkatalogus

Suid-Afrika Huis     Keizersgracht 141-C     1015 CK Amsterdam Nederland     tel: +31-20-6249318 fax: +31-20-6382596