Studie in Nederland vir Suid-Afrikaanse Studente

Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente gee beurse aan Suid-Afrikaanse Studente wat tot ses maande lank aan 'n Nederlandse Universiteit wil studeer. Die sluitingsdatums vir aansoeke, vir studie en/of navorsing, is 31 Januarie en 31 Mei.
Vir meer inligting, sien die webwerf van die Studiefonds: 
www.studiefonds-za-studenten.nl

Suid-Afrika Huis     Keizersgracht 141-C     1015 CK Amsterdam Nederland     tel: +31-20-6249318 fax: +31-20-6382596