Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland

Die Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is die erfgenaam van die vroeëre Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij (NZASM) wat aan die einde van die 19de eeu op versoek van president Paul Kruger spoorweë aangelê het in Suid-Afrika. Die Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is in 1908 opgerig. Doelstelling van die Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is om die kulturele en ekonomiese betrekkings tussen Nederland en Suid-Afrika te bevorder en die Nederlandse belang in Suid-Afrika te dien. Die stigting is eienaar van die Suid-Afrikahuis aan die Keizergracht 141 te Amsterdam.

Die stigting wil sy doel bereik deur die Suid-Afrikahuis in stand te hou en verskeie nou-verwante instansies te subsidieer. Konkreet beteken dit byvoorbeeld die instandhouding van die biblioteek en die argief van die Suid-Afrikahuis, die subsidiëring van die Maandblad Zuid-Afrika en insidentele subsidies aan byvoorbeeld die Fees vir Afrikaans. In Suid-Afrika ondersteun die stigting SASNEV (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) in Kaapstad. 

Soms stel die Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland ook fondse beskikbaar vir projekte wat pas in die doelstelling van die stigting. Hierdie projekte moet voldoen aan 'n aantal voorwaardes en die aansoeke moet voorsien wees van 'n begroting.

Vir meer informasie, stuur 'n e-pos aan  zasm [at] zuidafrikahuis [dot] nl

 

 

Suid-Afrika Huis     Keizersgracht 141-C     1015 CK Amsterdam Nederland     tel: +31-20-6249318 fax: +31-20-6382596