Afrikaans op reis

Afrikaans op reis is een handige taalgids voor de Nederlandssprekende toerist in Zuid-Afrika.

Voor een Nederlander of een Vlaming is één van de aantrekkelijke kanten van een bezoek aan Zuid-Afrika het feit dat hij daar, op een afstand van ruim 10.000 km van huis, mensen ontmoet, die een taal spreken die hij, met een beetje inspanning, uitstekend kan verstaan: het Afrikaans.

Beide talen hebben veel gemeen, maar zijn ook zeer verschillend. Soms betekenen woorden iets anders waardoor misverstanden kunnen ontstaan. In dit boekje vindt u de meest voorkomende woorden en uitdrukkingen die afwijken van het Nederlands.

U kunt dit boek bestellen via de webwinkel.

Zuid-Afrikahuis    Keizersgracht 141-C    1015 CK Amsterdam Nederland    tel: +31-20-6249318    fax: +31-20-6382596