Elisabeth Eybers - catalogus van de boekerij

Elisabeth Eybers was een toegewijde lezer, vooral van poëzie en woordenboeken. Zij had veel boeken, maar tijdens verhuizingen en aan het eind van haar leven heeft zij veel boeken afgestoten, terwijl haar erfgenamen ook boeken uit haar boekerij voor eigen gebruik hebben gekozen. Ongeveer 2000 boeken zijn bewaard gebleven en zijn door bemiddeling van een aantal mensen in de zogenaamde Eybers-kamer in het Zuid-Afrikahuis (ZAH) terechtgekomen waar ze zijn beschreven in een omvangrijke catalogus. Een verkorte en bewerkte weergave van deze catalogus is online beschikbaar. De uitgebreide catalogus kan na overleg met de eindredacteurs door onderzoekers in het ZAH worden ingezien. De boekerij is na overleg en op afspraak toegankelijk.

Zuid-Afrikahuis    Keizersgracht 141-C    1015 CK Amsterdam Nederland    tel: +31-20-6249318    fax: +31-20-6382596