Vrienden van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland

De Vrienden van het Zuid-Afrikahuis (voorheen NZAV) is de oudste op Zuid-Afrika gerichte organisatie in Nederland, opgericht in 1881. Al meer dan een eeuw streeft de vereniging naar het bevorderen van de culturele contacten tussen beide landen in de breedste zin van het woord. Speerpunten van beleid zijn hierbij onderwijs, wetenschap en literatuur. De stichting beschikt over een unieke collectie archiefmateriaal, die door onderzoekers uit binnen- en buitenland wordt geraadpleegd.

Informatieverstrekking
Via een uitgebreid informatie- en deskundigheidsnetwerk biedt de Stichting belangstellenden toegang tot vele aspecten van de Zuid-Afrikaanse samenleving. Organisaties en instellingen kunnen de vereniging benaderen voor medewerking aan lezingen en bijeenkomsten, maar ook voor radio- en televisieprogramma's. Daarnaast organiseert de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland ook zelf lezingen en symposia, waarvoor regelmatig sprekers uit Zuid-Afrika worden uitgenodigd. 

Reizen
De commissie Uitwisselingsprojecten organiseert jaarlijks themareizen, zowel naar als vanuit Zuid-Afrika. Zo vonden in de afgelopen jaren onder meer groepsreizen voor juristen en historici plaats. Een vast programmaonderdeel is de Jongerenreis, waarbij de deelnemers verblijven bij Zuid-Afrikaanse gastouders en zodoende op een unieke manier kennis maken met de Zuid-Afrikaanse samenleving. Op verzoek zijn de Vrienden ook behulpzaam bij het samenstellen van reisprogramma's voor commerciële touroperators.

Maandblad Zuid-Afrika en Bibliotheek
Leden van de stichting ontvangen tien maal per jaar het maandblad Zuid-Afrika. Daarnaast kunnen zij deelnemen aan activiteiten die de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland organiseert. Aanmelden kunt u via www.maandbladzuidafrika.nl.
Een lidmaatschap kost € 37,50 per jaar (studenten € 27,50). De collectie van de bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis is gratis te raadplegen in de leeszaal. Voor het lenen van materialen is een lidmaatschap (€ 16,00 per jaar / studenten € 6,00) vereist. Vrienden kunnen tegen gereduceerde prijs lid worden van de bibliotheek. Een combi-lidmaatschap kost € 43,50 per jaar (studenten € 33,50).

Boekenbesteldienst
Via Egoli worden de Vrienden regelmatig op de hoogte gehouden van nieuwe Zuid-Afrikaanse publicaties, zowel fictie als non-fictie. De boekenbesteldienst biedt de mogelijkheid Zuid-Afrikaanse literatuur, die via de gewone boekhandel niet te verkrijgen is, tegen schappelijke prijzen te bestellen. 

Afdelingen en regiovertegenwoordiging
De Vrienden hebben enkele afdelingen in het land die activiteiten organiseren voor de leden in de respectievelijke regio's. Er zijn afdelingen in de Randstad en in het Noorden. 

ANBI-informatie
Op deze pagina vindt u alle informatie m.b.t. de ANBI-status van de stichting. 

Zuid-Afrikahuis    Keizersgracht 141-C    1015 CK Amsterdam Nederland    tel: +31-20-6249318    fax: +31-20-6382596