Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland

Informatie over de ANBI-status.

De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is voortgekomen uit de vroegere Nederlands-Zuid-Afrikaanse Spoorwegmaatschappij (NZASM), die eind negentiende eeuw op verzoek van president Paul Krüger spoorwegen aanlegde in Zuid-Afrika. De stichting werd opgericht in 1908.

Doelstelling van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is het bevorderen van culturele en economische betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika en met name het dienen van het Nederlandse culturele en economische belang in Zuid-Afrika.

De stichting tracht haar doelstelling te bereiken door het Zuid-Afrikahuis in stand te houden en diverse instanties te subsidiëren die nauw aan haar verwant zijn. Concreet betekent dit bijvoorbeeld het in stand houden van de bibliotheek en het archief van het Zuid-Afrikahuis, het subsidiëren van het Maandblad Zuid-Afrika en incidentele subsidies aan bijvoorbeeld het Festival vir Afrikaans. In Zuid-Afrika ondersteunt de stichting het SASNEV (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere) in Kaapstad.

Incidenteel kunnen aanvragen voor projectsubsidies worden ingediend bij het secretariaat van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. Deze projecten moeten voldoen aan een aantal voorwaarden en de aanvragen moeten voorzien zijn van een begroting.

Wilt u meer informatie, stuurt u dan een e-mailtje naar zasm [at] zuidafrikahuis [dot] nl

Zuid-Afrikahuis    Keizersgracht 141-C    1015 CK Amsterdam Nederland    tel: +31-20-6249318    fax: +31-20-6382596