Studie in Nederland voor Zuid-Afrikaanse Studenten

De Nederlandse universiteiten verwelkomen buitenlandse studenten in hun cursusprogramma. Om Zuid-Afrikaanse studenten in staat te stellen van deze gelegenheid gebruik te maken, is er een speciaal fonds dat financiële ondersteuning biedt: de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten (SSF). Zie: http://www.studiefonds-za-studenten.nl.

Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten geeft beurzen aan Zuid-Afrikaanse Studenten die voor maximaal een half jaar aan een Nederlandse Universiteit willen studeren. De sluitdata voor aanvragen voor studies en/of onderzoek zijn 31 januari en 31 mei.
Kijk voor meer informatie op de website van het Studiefonds: www.studyfoundation-sa-students.com of www.studiefonds-za-studenten.nl.

Zuid-Afrikahuis    Keizersgracht 141-C    1015 CK Amsterdam Nederland    tel: +31-20-6249318    fax: +31-20-6382596