ANBI informatie NZAV

Naam

KVK-nummer

Contactgegevens

Doelstelling

Beknopt beleidsplan

Beloningsbeleid

Bestuurssamenstelling

Verslag uitgeoefende activiteiten

Financiële verantwoording

 

Officiële naam van de instelling
Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging

KvK nummer
40531930

Contactgegevens
Keizersgracht 141, 1015CK Amsterdam
Telefoonnummer :020-6249318
Faxnummer :020-6382596
E-mailadres :nzav [at] zuidafrikahuis [dot] nl

RSIN of fiscaal nr. 25.65.791

Doelstelling

Bevorderen cultureel en economisch verkeer tussen Nederland en Zuidafrika, literaire en wetenschappelijke ondersteuning en onderzoek

Beknopt beleidsplan

Uitgave Maandblad Zuid-Afrika
Studiereis naar Zuid-Afrika en Namibië van Nederlandse en Vlaamse studenten
Jaarvergadering met voor een ieder toegankelijke lezing door externe spreker

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: De NZAV blijft zich richten op haar voornaamste activiteiten, te weten het uitgeven van het Maandblad Zuid-Afrika en het organiseren van het zogeheten Jongerenproject.

Bestuurssamenstelling
M.L.E. Storm van ’s Gravesande (wnd. voorzitter)
L.M.C.N. de Jongh (secretaris)
B.J.W. van Raaij (penningmeester)
A. Waaijer 
J.J. van der Gouw
C.E. Hulstaert
H.C. Gall
A.W. Beelaerts van Blokland
J. Cornelissen
P. de Graaf
F. Judo

Beloningsbeleid

Alle werkzaamheden die de bestuursleden voor de NZAV verrichten, zijn onbezoldigd.

Verslag uitgeoefende activiteiten

Op zaterdag 14 januari organiseerde de NZAV, namens alle instellingen die in het Zuid-Afrikahuis zijn gevestigd, de gebruikelijke nieuwjaarsreceptie in het pand aan Keizersgracht 141 te Amsterdam

Op zaterdag 21 april hield de Vereniging haar algemene ledenvergadering in het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam. Drs. Frans Engering, voorzitter van de Zuid-Afrikaans-Nederlandse Kamer van Koophandel (SANEC) en oud-ambassadeur van Nederland in Zuid-Afrika, sprak over de politieke en economische situatie in Zuid-Afrika, alsmede het buitenlands beleid.

Op 23 augustus was de voorzitter van de Vereniging aanwezig bij de uitreiking van de erepenning van de Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns aan oud-ZASM-voorzitter drs. Harry Brinkman.

Op dinsdag 4 december namen NZAV-bestuursleden deel aan een colloquium over de positie van minderheden in Europa en Zuid-Afrika dat was georganiseerd door AfriForum.

Het Maandblad Zuid-Afrika verscheen in 2012 tien keer. Er werd één themanummer uitgegeven, de cultuurtoerisme-special van november/december.

Van 17 juli tot 18 augustus vond de studiereis van de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging en de Vlaams-Zuidafrikaanse Cultuurstichting plaats. Nederlandse en Vlaamse studenten bezochten Zuid-Afrika en Namibië.

Financiële verantwoording

AttachmentSize
NZAV jaarrapport 2012 140613.pdf5.49 MB
NZAV jaarrapport 2013.pdf122.13 KB
Jaarrekening NZAV 2014.pdf485.14 KB
Zuid-Afrikahuis    Keizersgracht 141-C    1015 CK Amsterdam Nederland    tel: +31-20-6249318    fax: +31-20-6382596