Andre Bartlett in gesprek met Colet van der Ven

Andre Bartlett spreekt over zijn boek ''Weerloze Weerstand''

In oktober 2015 nam de algemene synode van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika een opmerkelijke beslissing over het accepteren van homoseksuele relaties binnen de kerkelijke gemeente. Het besluit erkende alle openbare homoseksuele en lesbische relaties en maakte het voor predikanten mogelijk om homoseksuele en lesbische paren te trouwen. Met deze beslissing werd de NG Kerk de eerste reguliere kerk in Zuid-Afrika en Afrika als geheel die een totaal gelijkwaardige behandeling van alle mensen, ongeacht seksuele geaardheid, erkende. De beslissing wekte echter grote opschudding. Verschillende beroepen en bezwaren werden ingediend, regionale synodes distantieerden zich van de beslissing en in de media was er voortdurende kritiek en debat. In 2016 werd het besluit tijdens een speciale synode teruggedraaid.

André Bartlett was jarenlang predikant van de NG Kerk in Pretoria, Potchefstroom en Johannesburg en voorzitter van de Zuid-Afrikaanse Raad van Kerken in Gauteng. Hij was sinds 1999 betrokken bij het gesprek over homoseksualiteit binnen de Kerk. Toen het besluit om homoseksuelen in de Kerk te verwelkomen in 2016 werd teruggedraaid, was dit voor hem aanleiding zich terug te trekken uit het Algemene Synodale Moderamen.
In zijn boek Weerloze weerstand beschrijft Bartlett de worsteling van de NG Kerk om homoseksuelen binnen de kerkgemeenschap te aanvaarden vanuit een persoonlijk perspectief.

Hij zal over het boek spreken en geïnterviewd  worden door Colet van der Ven, die presenteert op radio en TV, gastpredikant in de Dominicusgemeente in Amsterdam is, schrijfster en als programmamaker verbonden aan De Nieuwe Liefde.

3 mei 2018
19.30 uur
Prijs:
Studenten € 3,50
Toegang: € 7.50
Locatie: Theaterzaal
Zaal open: 19.00 uur