Cursus Afrikaans voor Beginners

Gaat u binnenkort met vakantie of voor studie naar Zuid-Afrika?
En wilt u voor die tijd graag nader kennis maken met de Afrikaanse taal? Of had u altijd al Afrikaans willen leren?
Schrijf dan in voor een beginnerscursus Afrikaans bij het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam.

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
- Ontstaansgeschiedenis van het Afrikaans
- Grammatica: op welke punten verschillen het Nederland en het Afrikaans van elkaar?
- Alledaagse zegswijzen en omgangsvormen
- Woordenschat:  veelvoorkomende woorden die of anders zijn in het Afrikaans of een heel andere betekenis hebben.
- Praktische oefeningen:  door middel van voorbeelden en praktische oefeningen zal een eerste begin van spreek- schrijf- en luistervaardigheid in het Afrikaans worden aangeleerd.

In het Zuid-Afrikahuis worden op verschillende niveaus cursussen Afrikaans voor Nederlandssprekenden gegeven. 

Op dit moment loopt er een cursus Afrikaans voor Beginners. De eerstvolgende mogelijkheid tot deelname is in het najaar van 2018.

 

22 maart 2018
Aantal lessen:
8
Prijs:
€ 120,00 (op vertoon studentenpas € 100,00)
Locatie: Zuid-Afrikahuis, Keizersgracht 141-C, Amsterdam
Aantal deelnemers:
min. 8 - max. 12
Docent:
Elize Zorgman