Cursus Afrikaans voor Beginners

Gaat u binnenkort met vakantie of voor studie naar Zuid-Afrika?
En wilt u voor die tijd graag nader kennis maken met de Afrikaanse taal? Of had u altijd al Afrikaans willen leren?
Schrijf dan in voor een beginnerscursus Afrikaans bij het Zuid-Afrikahuis in Amsterdam.

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
- Ontstaansgeschiedenis van het Afrikaans
- Grammatica: op welke punten verschillen het Nederland en het Afrikaans van elkaar?
- Alledaagse zegswijzen en omgangsvormen
- Woordenschat:  veelvoorkomende woorden die of anders zijn in het Afrikaans of een heel andere betekenis hebben.
- Praktische oefeningen:  door middel van voorbeelden en praktische oefeningen zal een eerste begin van spreek- schrijf- en luistervaardigheid in het Afrikaans worden aangeleerd.

In het Zuid-Afrikahuis worden op verschillende niveaus cursussen Afrikaans voor Nederlandssprekenden gegeven. 

In maart 2019 starten we weer met een nieuwe cursus op donderdagavond.
Wilt u meer informatie? Stuur dan een mailtje naar bibliotheek@zuidafrikahuis.nl 

 

14 maart 2019
Aantal lessen:
8
Prijs:
€ 120,00 (op vertoon studentenpas € 100,00)
Locatie: Zuid-Afrikahuis, Keizersgracht 141-C, Amsterdam
Aantal deelnemers:
min. 8 - max. 12
Docent:
Elize Zorgman