Schinkelshoek nieuwe voorzitter

Jan Schinkelshoek wordt de nieuwe voorzitter van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. Hij wordt per 6 januari 2018 de opvolger van mr. Jan Donner die heeft aangegeven na vijftien jaar het voorzitterschap te willen beëindigen.

Jan Schinkelshoek (1953, Capelle aan den IJssel) is oud-lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Werkend op het snijvlak van journalistiek, media en communicatie, was hij onder andere hoofdredacteur van de Haagsche Courant en directeur communicatie van Rabobank. Sinds 2010 heeft hij een eigen communicatie-adviesbureau in Den Haag.

Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is voortgekomen uit een aantal organisaties die teruggaan tot 1881 en statutair het Nederlands economische en culturele belang in Zuid-Afrika willen bevorderen. Concreet betekent het dat de Stichting zich inzet voor het Afrikaans en de verbondenheid tussen die taal en het Nederlands. De stichting exploiteert het Zuid-Afrikahuis aan de Keizersgracht in Amsterdam (bibliotheek, archief, evenementen), en verleent onder meer subsidies in Nederland (Week van de Afrikaanse Roman, Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten) en Zuid-Afrika (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere (Kaapstad). Ook is de stichting leerstoelhouder van de bijzonder hoogleraar Zuid-Afrikaanse literatuur, cultuur en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam.

‘Ik ben een onbeschreven blad als het om Zuid-Afrika gaat’, zegt Jan Schinkelshoek. ‘Maar ik zie goede mogelijkheden om de culturele banden te versterken. Het Zuid-Afrika Huis kan er een belangrijke, stimulerende rol bij spelen.’

Tijdens de nieuwjaarsreceptie op 6 januari vindt de voorzitterswissel plaats.

 

 

Jan Schinkelshoek nuwe voorsitter Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland

Jan Schinkelshoek word die nuwe voorsitter van die Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. Hy word op 6 Januarie 2018 die opvolger van Jan Donner, wat ná vyftien jaar uittree as voorsitter van die Stigting.


Jan Schinkelshoek [1953, Capelle aan den IJssel] is 'n voormalige lid van die Tweede Kamer [CDA]. Hy werk in die joernalistiek, media en kommunikasie en was onder andere redakteur van die Haagsche Courant en direkteur van kommunikasie by die Rabobank. Sedert 2010 het hy sy eie kommunikasie-konsultasieburo in Den Haag.

 

Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland kom voort uit 'n aantal organisasies wat dateer uit 1887 en die Nederlandse ekonomiese en kulturele belangstelling in Suid-Afrika wil bevorder. Konkreet beteken dit dat die Stigting nou betrokke is by Afrikaans en die verbinding tussen dié taal en Nederlands. Die stigting beheer die Suid-Afrikahuis aan die Keizersgracht in Amsterdam (biblioteek, argief, byeenkomste) en verleen subsidies in sowel Nederland (Week van de Afrikaanse roman, Studiefonds vir Suid-Afrikaanse studente) as in Suid-Afrika (Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere in Kaapstad).  Die stigting ondersteun ook die buitengewone hoogleraarspos in Suid-Afrikaanse letterkunde, kultuur en geskiedenis aan die Universiteit van Amsterdam.
'Ek is 'n leë bladsy wanneer dit by Suid-Afrika kom,' sê Jan Schinkelshoek. "Maar ek sien goeie geleenthede om kulturele bande te versterk. Die Zuid-Afrikahuis kan hierin 'n belangrike en stimulerende rol speel. '
Tydens die nuwejaarsonthaal op 6 Januarie vind die wisseling van voorsitter plaas.

 

 

 

Jan Schinkelshoek new chairman Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland

Jan Schinkelshoek will become the new chairman of the Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland. On January 6, 2018, he will succeed Jan Donner, who will end his tenure after a period of fifteen years.


Jan Schinkelshoek [1953, Capelle aan den IJssel] is a former member of the House of Representatives [CDA]. Working at the interface of journalism, media and communication, he was, among other things, editor-in-chief of the Haagsche Courant and director of communication at Rabobank. Since 2010 he has his own communications consultancy in The Hague.

 

Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland is born out of a number of organizations that date back to 1887 and wishes to promote the Dutch economic and cultural interest in South Africa. In concrete terms, this means that the foundation is committed to Afrikaans and the interconnectedness  between that language and Dutch. The foundation utilizes the Zuid-Afrikahuis on the Keizersgracht in Amsterdam (library, archives, events), and grants subsidies in the Netherlands (Week van de Afrikaanse roman, Study Fund for South African students) and South Africa (South African Centre for Netherlands and Flanders in Cape Town). The foundation is also chair holder of the professor of South African literature, culture and history at the University of Amsterdam.
'I am a blank sheet when it comes to South Africa,' says Jan Schinkelshoek. 'But I see opportunities to strengthen cultural ties. The Zuid-Afrikahuis can play an important, stimulating role in this. '


The change of chairman will take place during the New Year's reception on 6 January.