Leeskring | As in die mond (2017) van Nicole Jaekel

Rob van der Veer bespreekt de verhalenbundel As in die mond (2017) van Nicole Jaekel, een ‘deurgekomponeerde eenheidsbundel wat vlot lees, unieke en gekompliseerde karakters aan die leser voorstel en intermenslike verhoudings en reaksies besonder fyn en suggestief beskryf...

Die verhale staan nie los van mekaar nie. Mettertyd en dieper die bundel kom die leser dieselfde karakter meermalete teë. Verskeie fasette van karakter kom in verskillende verhale na vore en stelselmatig vorm daar ’n legkaart in die leser se verbeelding.’ Die motiewe van geweld, vuur, as, klippies en ’n klok wat lui, word reeds in die eerste verhaal gevestig. Die moeder-dogter-verhouding wat die kern vorm van heelwat van die daaropvolgende verhale word ook hiermee ingelei.

28 januari 2020
19:30
Toegang: € 2.50
Locatie: Studiezaal
Zaal open: 19:00