Cursus Nederlands

Cursus Nederlands voor Afrikaanssprekenden

Beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven? Doe dan mee aan onze cursus Nederlands voor Afrikaanstaligen. 

Afrikaanstaligen hebben bij het leren van Nederlands een grote voorsprong op andere tweedetaalleerders. Daarom valt deze groep bij reguliere NT2-cursussen vaak tussen wal en schip. In de cursus Nederlands voor Afrikaanstaligen wordt deze voorkennis juist actief aangewend bij het leren van Nederlands. 

De cursus die wordt gegeven in voorjaar 2019 zit vol. 
Aanmelden voor de eerstvolgende cursus in het najaar van 2019 is mogelijk via bibliotheek@zuidafrikahuis.nl.