Leeskring | Op soek na generaal Mannetjies Mentz

Margriet van der Waal bespreekt het boek ’Op soek naar Generaal Mannetjies Mentz’ van Christoffel Coetzee voor het publiek.

Een historisch boek over de dilemma’s tijdens de Boerenoorlog; daar waar de Vrijstaat-troepen zich overgaven aan de Engelsen zijn drie Boers op weg in een geheim commando’s om hun geweldige leider Mannetjies Mentz te zoeken. In grotten in de bergen leven boerinnen en –kinderen verdreven van hun huizen en gescheiden van hun mannen tijdens de Anglo-Boerenoorlog. Een boek over passie, ontrouw en loyaliteit tussen Boer en Brit, wit en zwart, mens en dier en man en vrouw. Op de achtergrond de Kilimanjaro die getuige is van de grootste oorlog in Zuidelijk-Afrika in de vorige eeuw.

 

29 oktober 2019
19:30
Toegang: € 2.50
Locatie: Theater
Zaal open: 19:00