leeskring

In het Zuid-Afrikahuis is sinds 2002 een leeskring actief. De leeskring komt bijeen in de bibliotheek en bespreekt Zuid-Afrikaanse literatuur.

De leeskring komt acht avonden per jaar bijeen. De boekbespreking betreft meestal een roman, soms een thriller, biografie of dichtbundel. De boeken zijn doorgaans Afrikaanstalig, maar Engelstalige of Nederlandstalige boeken worden ook gelezen.

Deelname

Deelname staat open voor iedereen en we moedigen eenieder met interesse in de Zuid-Afrikaanse literatuur aan om een keer mee te doen. Het is wel een vereiste om het boek gelezen te hebben: de leeskring is geen lezing, maar een gezamenlijke boekbespreking.

Voor meer informatie: tineke.dorr@planet.nl of rjvanderveer@hotmail.com

Foto: Izak de Vries, campagnebeeld Week van de Afrikaanse Roman.