Privacyverklaring

Vrijdag 25 mei 2018 gaat de Algemene Verordening Gegevensbescherming in. Hieronder volgt wat dit voor uw persoonsgegevens bij het Zuid-Afrikahuis betekent.

Nieuwsbrief

Uw naam en emailadres worden gevraagd als u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief. Deze gegevens hebben we nodig om u op de hoogte te houden van nieuws en evenementen van het Zuid-Afrikahuis. Mocht u in de toekomst de nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kunt u zich hiervoor afmelden middels de uitschrijflink onderaan de nieuwsbrief en wordt u automatisch verwijderd uit ons relatiebestand.

Online bestellingen en reserveringen

Het Zuid-Afrikahuis heeft een trouwe schare bezoekers. De persoonsgegevens van deze bezoekers worden om diverse redenen bewaard:

  • Bij de online bestelling van een boek via Egoli of via de bibliotheek wordt gevraagd om naam en adres van de besteller. Dit is noodzakelijk om het boek te kunnen versturen. De factuur met de persoonsgegevens van de bezoeker wordt zeven jaar bewaard en daarna vernietigd.
  • Bij de online reservering van een archiefstuk wordt gevraagd om naam, gebruikersnaam en emailadres van de klant. Dit is noodzakelijk om de klant op de hoogte te stellen van de bestelling en het gewenste stuk met de juiste naam klaar te leggen in de studiezaal.
  • Bij inschrijving voor het lidmaatschap van de bibliotheek worden naam, adres, telefoon, emailadres en (indien van toepassing) universiteit, studie en studentnummer gevraagd. De adresgegevens zijn nodig voor het functioneren van de uitleen; de studentgegevens zijn nodig voor de registratie als student waarbij een gereduceerd lidmaatschapstarief van toepassing is.

Contactformulieren

De website van het Zuid-Afrikahuis heeft diverse formulieren. Deze formulieren worden beheerd door een externe partij waarmee het Zuid-Afrikahuis een verwerkersovereenkomst heeft.

  • Vriendenformulier. Bij inschrijving als Vriend van het Zuid-Afrikahuis gaat u akkoord met de bewaring van uw persoonsgegevens voor de duur van de wederzijdse vriendschap. De gegevens hebben we nodig om u op de hoogte te kunnen houden van alle vriendenactiviteiten. De gegevens worden bewaard bij een externe partij.
  • Adreswijziging. Bij het doorgeven van een adreswijziging als Vriend geldt hetzelfde als bij het Vriendenformulier.
  • Proefnummer. Bij aanvraag van een proefnummer geldt hetzelfde als bij het Vriendenformulier.
  • Opgaveformulier Studiereis. Bij voorinschrijving op de jaarlijkse studiereis wordt gevraagd om naam, adres, email, geboortedatum, opleidingsgegevens en persoonsgegevens voor noodgevallen. Deze informatie is nodig om te kunnen beoordelen of deelname aan de studiereis mogelijk is. De gegevens worden bewaard tot een jaar na de studiereis.

Statistieken

Het Zuid-Afrikahuis houdt het bezoek aan de website bij middels Google Analytics. Dit is ter verbetering van de gebruiksvriendelijkheid van de website. De identiteit van de bezoeker is gemaskeerd doordat de laatste drie cijfers van het IP-nummer geanonimiseerd worden. Daarnaast maakt het Zuid-Afrikahuis gebruik van cookies voor een goede website ervaring.

Gegevensdeling

Het Zuid-Afrikahuis verzamelt persoonsgegevens uitsluitend voor eigen gebruik en zal deze nooit met derden delen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het privacybeleid van het Zuid-Afrikahuis of heeft u een vraag over de opslag van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via info@zuidafrikahuis.nl