Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten in Nederland

Mogelijkheden voor studie in Nederland

Nederlandse universiteiten verwelkomen buitenlandse studenten om deel te nemen aan hun onderwijsprogramma’s. Om studenten uit Zuid-Afrika de gelegenheid te geven hiervan gebruik te maken, bestaat de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten (SSF).

Wat is het Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten?

De Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten (SSF) is gelieerd aan de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (SZAHN).

Het SSF, of eigenlijk een voorloper daarvan, werd opgericht in 1885 en is geworteld in de historische banden tussen Nederland en Zuid-Afrika. Heden ten dage wil het fonds bijdragen aan het nieuwe, democratische Zuid-Afrika door jonge, begaafde Zuid-Afrikaanse studenten de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van hooggekwalificeerd onderwijs en onderzoek in Nederland.

Traditioneel zijn het Nederlands en Afrikaans als talen nauw met elkaar verbonden en van oudsher werden vooral beurzen verstrekt op het gebied van talen, literaturen, kunst,  geschiedenis en theologie. Thans worden studenten uit ieder vakgebied uitgenodigd om een aanvraag te doen. Een aanvraag is geen garantie voor een toekenning. Het bestuur dat de aanvragen toekent hanteert vooral kwaliteitscriteria en de vraag of de student geen andere financiële mogelijkheden tot zijn/haar beschikking heeft.

De speciale ‘niche’ van het SSF.

Het SSF verschaft beurzen aan Zuid-Afrikaanse studenten die deel willen nemen aan uitwisselingsprogramma’s tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse universiteiten of onderzoekscentra teneinde een Master-graad of PhD te verkrijgen voor een periode tot zes maanden.

Ook verschaft het SSF reisbeurzen, bijvoorbeeld om onderzoek te doe, een congres te bezoeken of aan een specifieke cursus deel te nemen.

NB: Het SSF verschaft in principe geen beurzen met als doel een graad aan een Nederlandse universiteit te behalen.

Geïnteresseerd?

Lees de Veelgestelde vragen en het onderdeel Hoe kan ik een beurs aanvragen?

Neem voor specifieke vragen gerust contact op met Guido van den Berg, secretaris van het Studiefonds: vandenberg@zuidafrikahuis.nl