Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten

Het Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten ondersteunt al 130 jaar Zuid-Afrikaanse studenten die in Nederland willen studeren.

Studiemogelijkheden voor Zuid-Afrikaanse Studenten

Nederlandse universiteiten verwelkomen buitenlandse studenten om deel te nemen aan hun onderwijsprogramma’s. Om studenten uit Zuid-Afrika de gelegenheid te geven hiervan gebruik te maken, bestaat de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten (SSF).

Studie in Nederland vir Suid-Afrikaanse Studente

Die Nederlandse universiteite verwelkom buitelandse studente in hul kursusprogramme. Om dit vir studente van Suid-Afrika moontlik te maak om van hierdie geleentheid gebruik te maak, is daar ’n spesifieke fonds wat finansiële steun bied: die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente (SSF).

Possibilities to study in the Netherlands

The Dutch universities are welcoming foreign students into their course programmes. To enable students from South Africa to use this opportunity, there is a specific fund that offers financial support: the Foundation Study Fund for South African Students (SSF).