Nalaten

Het vermogen van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (SZAHN) komt voort uit met name een schadeloosstelling die in 1909 door de Britten is uitgekeerd aan de voormalige eigenaren en investeerders van de Nederlandse Zuid-Afrikaanse Spoorweg Maatschappij (NZASM). Dit, omdat de NZASM tijdens de Boerenoorlog (1899 -1902) door de Britten was geconfisqueerd. Het vermogen van de stichting is in meer dan een eeuw goed in stand gebleven, soms ook aangevuld.

De SZAHN heeft de ANBI-status en de Nederlandse fiscus heeft daarmee aangegeven, dat giften en legaten fiscaal aftrekbaar zijn. We zijn zuinig en beheren het vermogen op een voorzichtige manier. Het vermogen krimpt niet, maar veel ruimte voor nieuwe activiteiten hebben we niet, terwijl we wel plannen en ideeën daarvoor hebben, die passen bij het doel van onze organisatie.

Misschien heeft u weleens een gift aan onze stichting overwogen of denkt u na over vermelding van de stichting in uw testament. Daarbij doen wij ook graag het aanbod om – indien u een gift of legaat zou willen overwegen – desgewenst met u telefonisch of in persoon te overleggen wat de bestemming van voorkeur van een dergelijke financiële bijdrage zou kunnen zijn. U kunt overwegen om een bijdrage ter vrije bestemming door het bestuur te schenken, maar u kunt – voor zover activiteiten de nodige continuïteit hebben – ook een voorkeursbestemming aangeven, bijvoorbeeld steun aan culturele activiteiten, aan studiebeurzen, aan de digitalisering van het archief of zelfs aan specifieke, langlopende projecten. U kunt een afspraak maken met de voorzitter van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland, Dhr. Jan Schinkelshoek, via de directeur van het Zuid-Afrikahuis, Mw. Judith Calmeyer Meijburg–van Reekum: c.meijburg@zuidafrikahuis.nl.