Van Riebeeckpenning voor Mr. Jan Donner

Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (SZAHN) op zaterdag 22 september werd aan mr. Jan Donner de Van Riebeeckpenning uitgereikt. De penning wordt toegekend aan personen die een uitzonderlijke bijdrage hebben geleverd aan het bevorderen van de culturele relaties tussen Nederland en Zuid-Afrika. Mensen als Gerrit Komrij, Adriaan van Dis, Stef Bos en Wium van Zyl gingen Jan Donner voor.

Mr. Jan Donner was meer dan vijftien jaar lang voorzitter van het bestuur van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland en diens voorganger, de Stichting ZASM. Onder zijn voorzitterschap, dat op 6 januari j.l. afliep, werd het Zuid-Afrikahuis aan de Keizersgracht 141 te Amsterdam grondig verbouwd. Ook voerde mr. Donner diverse reorganisaties door. Uit de historische gegroeide versnippering van clubjes en organisaties kon zo één krachtige, nieuwe stichting kon ontstaan. Tijdens de lofrede prees de voorzitter van SZAHN,  Jan Schinkelshoek, mr. Donner voor het feit dat hij de verantwoordelijkheid had genomen om zowel de noodzaak van de renovatie van het 17e – eeuwse grachtenpand onder ogen te willen zien, als wel het feit dat er gereorganiseerd moest worden. Schinkelshoek: ‘Het doel is bereikt, kunnen we zeggen. Jan, onder jouw leiding is er één, prachtig nieuw Zuid-Afrikahuis gekomen met één organisatie die een professionele bibliotheek en archief beheert, die evenementen organiseert en die hèt aanspreekpunt in Nederland is als het over de Zuid-Afrikaanse taal, literatuur, cultuur en geschiedenis gaat’.