Collegereeks Zuid-Afrika

De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland ondersteunt de leerstoel Zuid-Afrikaanse letterkunde, cultuur en geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, momenteel bezet door prof. dr. Margriet van der Waal.

In het tweede semester van het academische jaar 2018-2019 zal zij een vak doceren in het verlengde van haar leerstoel. Uitgangspunt bij dit vak is dat sociale veranderingen een belangrijke rol spelen in de totstandkoming van Zuid-Afrikaanse identiteiten in heden en verleden. Identiteit is geen statisch gegeven, maar dynamisch en aan veel verandering onderhevig, bijvoorbeeld door processen van urbanisering, industriële ontwikkeling en economische veranderingen in Zuidelijk Afrika. Deze veranderingen vinden soms geleidelijk aan plaats, maar vaak ook onder grote druk in korte tijd. 

Ook de kulturele uitingen waarmee de Zuid-Afrikaanse maatschappij geïnterpreteerd worden (bv de "plaasroman" of de "political novel") zijn dynamisch en reageren op veranderende sociaal-culturele omstandigheden. Deze veranderingen in de verbeelding van de Zuid-Afrikaanse maatschappij, en de wijze waarop deze bestudeerd worden geven inzicht in de menselijke beleving en betekenisgeving van moderniteit.

Een nauwkeurige bestudering van het Zuid-Afrikaanse "culturele archief" (muziek, film, romans, advertenties, poëzie) laat de ongelijke, maar dynamische machtsverhoudingen tussen de verschillende sociale groepen binnen de Zuid-Afrikaanse samenleving zien. Intertekstuele analyse zal duidelijk maken hoe macht en hegemonie de relaties tussen groepen (nog steeds) disciplineren en definiëren, zij het in nieuwe permutaties na het afschaffen van de apartheid. Toegang tot (hulp)bronnen en de wijze waarop deze worden beheerd en beheerst, zijn niet alleen bepalend voor de totstandkoming van groepsidentiteiten, maar ook voor de relaties tussen socio-culturele en socio-economische groepen.

Kortom, het vak is een eerste kennismaking met de studie naar Zuid-Afrika waarbij studenten aan de hand van verschillende culturele teksten (film, romans, fotografie, beeldende kunst) het land en haar geschiedenis leren kennen.

Na voltooiing van deze cursus zal een student:

  • Kunnen uitleggen hoe de bestudeerde teksten samenhangen met de specifieke historische en politieke context waarin ze tot stand zijn gekomen;
  • Inzicht hebben in de culturele en historische reflecties op sociale transformatieprocessen in Zuid-Afrika;
  • Zelfstandig onderzoek van relevante culturele teksten kunnen opzetten en uitvoeren.

Het college richt zich op studenten met een belangstelling voor de boeiende wisselwerking tussen geschiedenis en cultuur van een fascinerend en complex land.

Aanmelden

Voor studenten: zie de informatie in de A-Z lijst van je opleiding op http://www.student.uva.nl.

Voor belangstellenden van buiten de UvA: http://is.uva.nl/content/evenementen/evenementen/2018-2019/semester-2/zuid-afrikaanse-literatuur-cultuur-en-geschiedenis.html?search=zuid-afrika&origin=1z94X%2BssSECe0%2BpqPFu7fw