Bianca Oortwijn

Bianca Oortwijn is de bibliothecaris van het Zuid-Afrikahuis.

Bianca Oortwijn is sinds 1 april 2019 bibliothecaris van het Zuid-Afrikahuis, met als belangrijkste taak de gebruikers van bibliotheek en archief van benodigde informatie te voorzien. Bianca houdt zich bezig met het beheer van de bibliotheek(collectie) van het Zuid-Afrikahuis. Niet alleen het up-to-date houden van de collectie, maar ook het onderhoud van de systemen waarin de verschillende collecties zich bevinden, en het bekend stellen van de collecties in de wereld(catalogi) om alle potentiële gebruikers te kunnen bereiken behoort tot haar werk. Het begeleiden van digitaliseringsprojecten is hier onderdeel van.

Bianca organiseert de cursussen Nederlands en Afrikaans die in de bibliotheek plaats vinden. Verder is ze webmaster van het Zuid-Afrikahuis, doet ze de boekhouding van de bibliotheek, en bemant ze de secretariaten van het kwartaalblad Zuid-Afrika Spectrum.

Bibliothecaris

Redactiesecretariaat Zuid-Afrika Spectrum

Functionaris AVG

Bianca