Apartheid - een aanzet tot begripsbepaling

B.J.H. de Graaff

Nederlands

Suid-Afrikaanse Instituut

2000

Prijs: € 5,00

Apartheid is wel het meest bekende Nederlandse woord ter wereld genoemd. Toch bestond er onder Nederlandse academici gedurende het apartheidstijdperk opvallend weinig animo om dit complexe fenomeen serieus te bestuderen. Een gevolg van deze academische winterslaap is dat apartheid onderhand een sterk vervuild begrip is geworden: een synoniem voor rassendiscriminatie; een woord dat regelmatig wordt gebruikt om maatschappelijke misstanden waar ook ter wereld - dus ook in eigen land -  mee aan te duiden.

Het is zowel lichtzinnig als onzinnig het woord apartheid in een Nederlandse context te gebruiken. Apartheid was een strikt tijdgebonden verschijnsel met een specifiek Zuid-Afrikaans en dus uniek karakter.

In essentie was apartheid een uitvinding van en voor Afrikaners. Dit boek gaat in op de vraag welke bedoelingen er aan ten grondslag lagen, en stelt daarom de denkwereld van het Afrikaner nationalisme centraal. Omdat apartheid nooit goed kan worden begrepen als het niet in eerste instantie van binnenuit wordt bezien.

Graag bestel ik deze titel
Apartheid