Heerengracht Zuid-Afrika

sam. door Eep Francken en Olf Praamstra

Nederlands

Uitgeverij Contact

2008

Prijs: € 10,00

De wereld is één grote multiculturele samenleving en elke literatuur draagt daarvan de sporen. Wij zijn steeds meer vertrouwd geraakt met 'migrantenliteratuur' en kijken met andere ogen naar de rijke koloniale traditie van de Indische, Surinaamse en Antilliaanse Nederlandse literatuur, ontstaan in de zeventiende en achttiende eeuw - de tijd van de grote handelscompagnieën die koloniën stichtten in Oost en West. Maar de Nederlandse koloniale en postkoloniale literatuur telt geen drie kwartieren maar vier. Dat wordt gevormd door de Zuid-Afrikaanse Nederlandse literatuur. Ook Zuid-Afrika kent een omvangrijke literatuur in het Nederlands, naast de beroemde Afrikaanse letterkunde van Eybers, Brink en Breytenbach. Maar vreemd genoeg kennen we die literatuur niet: zowel in Zuid-Afrika als in Nederland raakt zij meer en meer in de vergetelheid. Dit imposante boek bezorgt deze Zuid- Afrikaanse Nederlandse literatuur opnieuw de plaats die haar toekomt.

Graag bestel ik deze titel
Heerengracht