Ibonia. Een hofvertelling uit Madagascar

vert. door Lee Haring

Nederlands

ELMAR - Bibliotheca Africana

2001

Prijs: € 2,50

Mooi tweedehands exemplaar.

Dit epos neemt in de serie een bijzondere plaats in, omdat het is opgenomen in een tijd waarin geluidsdragers nog niet bestonden. Het is in de 19e nauwkeurig opgetekend uit de mond van een anonieme verteller.

Graag bestel ik deze titel
Ibonia