Nederland en de Afrikaners : adhesie en aversie

G.J. Schutte

Nederlands

Uitgeverij T. Wever (Franeker)

1986

Prijs: € 5,00

Of wij het nu leuk vinden of niet: tussen de bevolking van Zuid-Afrika en die van Nederland bestaat een bijzondere en nauwe band. Juist die historisch gegroeide relatie verklaart de emotionele betrokkenheid bij en de felle kritiek vanuit Nederland op de gebeurtenissen in Zuid-Afrika. Ook in het verleden was die kritiek al vaak niet mals. Dat gold trouwens wederzijds; het verschijnsel Hollanderhaat kan onder de Afrikaners al in de vorige eeuw ruimschoots gesignaleerd worden.

In Nederland en de Afrikaners worden de betrekkingen tussen de beide landen en volken sinds het midden van de vorige eeuw geschetst. Bijzondere aandacht ontvangt de vraag of het apartheidssysteem wortelt in het Nederlands calvinisme.

Graag bestel ik deze titel
Nederland en de Afrikaners