Noodtoestand ongewijzigd

Richard Rive vert. door Hanneke Richard-Nutbey

Nederlands

AMBO - NOVIB - NCOS

1990

Prijs: € 2,50

Mooi tweedehands exemplaar

De Zuidafrikaanse letterkundige Richard Rive werd in 1990 vermoord. Eerder werd publikatie van zijn werk verboden. Rive schreef over de rassenproblematiek in Zuid-Afrika. In 1988 verscheen in Nederlandse vertaling 'Buckingham Palace' District Zes. In Noodtoestand ongewijzigd beschrijft Rive het relaas van een kleurlingleraar die strijdt met de vraag hoe hij zijn engagement moet vorm geven. Zijn collega's en zijn leerlingen wantrouwen hem, maar feitelijk is zijn verzet niet minder effectief dan het hunne, het is alleen minder modieus. Deze roman is een psychologische roman van hoog niveau die de problematiek van het dilemma en van de verwarring tussen het persoonlijke en het politieke aangrijpend gestalte geeft. Goed geschreven, goed vertaald en veel inzicht gevend in de complexe thematiek van een samenleving voor de opheffing van de apartheid.

Graag bestel ik deze titel
Rive