Pieter Geyl in Zuid-Afrika

P. van Hees A.W. Willemsen

Nederlands

Suid-Afrikaanse Instituut

2000

Prijs: € 5,00

In de tweede helft van 1937 maakte de Utrechtse hoogleraar en historicus Pieter Geyl op uitnodiging van het Lezingencomité van de ZA universiteiten een reis door Zuid-Afrika. Tijdens zijn internering door de Duitse bezetters schreef hij zjin herinneringen aan deze reis op.

Het zijn interessante waarnemingen van het universitaire leven, van de strijd van de Afrikaners tegen de verengelsing en van het Afrikaner nationalisme, dat zich soms erg pro-Duits toonde.

Geyl stelde echter dat behoud en verspreiding van de kennis van het Nederlands juist een versterking van de Afrikaner-identiteit kon betekenen. Hij ontwikkelde concrete voorstellen daartoe.

De moeilijke verhouding tussen enerzijds de blanke bevolking en anderzijds de kleurlingen en de zwarten is hem niet ontgaan en hij becritiseerde de bestaande vormen van apartheid.

Graag bestel ik deze titel
Pieter Geyl