Wat is die Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente?

Die Stigting Studiefonds vir Suid-Afrikaanse Studente (SSF) is geaffilieer by die Stigting Zuid-Afrikahuis Nederland (SZAHN).

Die SSF, of eerder ‘n voorloper daarvan, word opgerig in 1885 en is gewortel in die historiese bande tussen Nederland en Suid-Afrika. Vandag wil hierdie fonds bydra tot die nuwe, demokratiserende Suid-Afrika, deur jong, begaafde Suid-Afrikaanse studente die geleentheid te bied om gebruik te maak van hooggekwalifiseerde onderwys en navorsing in Nederland.

Tradisioneel is Nederlands en Afrikaans as tale nou met mekaar verbonde,  en tradisioneel word veral beurse uitgereik op die gebied van taal, literatuur, kuns, geskiedenis en teologie.  Tans word studente uit elke vakgebied egter genooi om aansoek te doen. ‘n Aansoek is geen waarborg vir die toekenning van ‘n beurs nie.  Die bestuur wat die beurse toeken hanteer veral kwaliteitskriteria en ondersoek of die student geen ander finansiële middele tot sy/haar beskikking het nie

Die spesiale ‘niche’ van die SSF.

Die SSF verskaf beurse vir ’n tydperk van drie – ses maande aan Suid-Afrikaanse studente wat wil deelneem aan uitruilprogramme tussen Nederlandse en Suid-Afrikaanse universiteite of navorsingsentrums om ’n magistergraad of PhD te behaal.

Die SSF bied ook reisbeurse aan, byvoorbeeld om navorsing te doen, ’n kongres by te woon of om aan ’n spesifieke kursus deel te neem.

NB: In beginsel bied die SSF nie beurse aan vir die doel om ’n graad van ’n Nederlandse universiteit te verwerf nie.

Stel jy belang?

Meer inligting
Veelvoorkomende vrae 
Hoe om aansoek te doen vir die beurs?
Registrasievorm

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons