Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Studiefonds om in Nederland te studeren

De Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten (SSF) werd (onder een andere naam) opgericht in 1885 en vindt zijn oorsprong in de historische banden tussen Nederland en Zuid-Afrika. Heden ten dage wil het fonds bijdragen aan het nieuwe, democratische Zuid-Afrika door het verlenen van de mogelijkheid aan jonge, begaafde Zuid-Afrikaanse studenten om toegang te krijgen tot zeer hoogwaardig onderwijs en onderzoek in Nederland.

De focus hierbij ligt op financiële ondersteuning van Master en PhD studenten die thans in Zuid-Afrika studeren en graag een deel van hun studie in Nederland willen doorbrengen. Vroeger werden vooral beurzen verstrekt aan studenten op het gebied van de humaniora, vandaag de dag worden studenten uit alle disciplines uitgenodigd om een aanvraag te doen. 

Beurs mogelijkheden

Het SSF verleent twee soorten beurzen:

 1. Beurzen voor studenten die een deel van hun studie (met een periode tot maximaal zes maanden) willen doorbrengen aan een Nederlandse universiteit, met het doel om hun Master- of PhD-graad te verkrijgen in Zuid-Afrika.
 2. Reisbeurzen voor korte bezoeken aan Nederland om onderzoek te doen, academische cursussen bij te wonen (inclusief zomercursussen), conferenties en Masterclasses.

Wie komen in aanmerking?

Aanvragers van een beurs:

 • Beschikken over de Zuid-Afrikaanse nationaliteit
 • Zijn als student geregistreerd aan een Zuid-Afrikaanse universiteit en
 • Zijn geaccepteerd om een deel van hun studie aan een Nederlandse universiteit te volgen.

Welke studievormen worden ondersteund met een beurs?

 • Studie activiteiten die deel zijn van, of bijdragen aan de voltooiïng van een Master of PhD studie (of het onderzoek) aan een Zuid-Afrikaanse universiteit
 • Studiebezoeken die bijdragen aan het volbrengen van projecten in samenwerking tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse academici
 • Cursussen of andere studie activiteiten waarvan de studiepunten geaccepteerd worden voor de voltooiïng van een Zuid-Afrikaanse post-graduate studiecursus
 • Onderzoeksactiviteiten die voltooid kunnen worden binnen drie tot zes maanden en die bijdragen aan de voltooiïng van een Zuid-Afrikaanse post-graduate studiecursus
 • Reisbeurzen naar Nederland om onderzoek te doen (ook voor doeleinden die niet het doel hebben een graad te behalen), het bijwonen van academische cursussen, conferenties en Master classes.

Financiële dekking

 • Voor een Master-student: € 1200 per maand. Dit bedrag is bedoeld om alle kosten te dekken, inclusief (medische) verzekeringen, huur, visakosten etcetera
 • Voor een PhD-student: € 1300 per maand. Dit bedrag is bedoeld om alle kosten te dekken, inclusief (medische) verzekeringen, huur, visakosten etcetera
 • Aanvullend kan een éénmalig bedrag van € 1000 worden toegekend ter bestrijding van de reiskosten
 • Een éénmalig bedrag à € 1300 kan worden toegekend als reisbeurs voor korte bezoeken (bijv. om een conferentie bij te wonen)

Aanvraagprocedure

Stap 1: Toelating tot een (Nederlandse) universiteit of studieprogramma

Vóórdat je een beurs kunt aanvragen, zul je eerst toelating moeten regelen voor een studieprogramma in Nederland. Het International Office van je universiteit kan je daarbij helpen; ook kan nuttige informatie worden gevonden op de volgende website: www.studyinholland.nl. Een toelatingsbewijs van de universiteit in Nederland is één van de meest essentiële documenten in de aanvraagprocedure. Wanneer toelating tot een Nederlandse universiteit binnen een paar weken wordt verwacht, terwijl ondertussen de deadline om een aanvraag in te dienen nadert, kan een beurs onder voorwaarden worden toegekend.

Stap 2: Aanvraagformulier voor de beurs en noodzakelijke documenten

Vul het aanvraagformulier volledig in en voeg de volgende documenten toe:

 • Toelatingsbewijs van de Nederlandse universiteit met het studieprogramma van jouw keuze
 • Kopie van je paspoort
 • Kopieën van (academische) certificaten en academische cijferlijsten;
 • Studieplan: een korte beschrijving (max. 800 woorden) van de geplande studie in Nederland; inclusief motivatie, tijdstabel, overzicht van het onderwerp, en gegevens van je supervisor/mentor (indien bekend).
 • Vraag je Zuid-Afrikaanse studie coördinator c.q. professor c.q. supervisor om ons (direct en vertrouwelijk; studiefonds@zuidafrikahuis.nl) een aanbevelingsbrief te sturen om je aanvraag te ondersteunen.

Deadlines

March 31st  (voor studies die beginnen voor of na augustus/september)

September 30 (voor studies voor or na januari)

Hoe aan te vragen?

Visa
Zorg ervoor dat je ruim op tijd start met de aanvraag van een studievisum bij de Nederlandse Ambassade in Pretoria of het Nederlandse consulaat in Kaapstad. Meer informatie:

Adressen:
Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
210 Florence Ribeiro
Cnr Muckleneuk Street
0181 New Muckleneuk
Pretoria
pre@minbuza.nl
telefoon: +(27) (12) 4254500
Openingstijden:
Maandag – Donderdag: 08.00 – 17.00 uur
Vrijdag: 08.00 -13.00 uur

Nederlands Consulaat Generaal Kaapstad
Strandstraat 100
Kaapstad 8001
kaa@minbuza.nl
telefoon: +(27)(21)4215660
Openingstijden:
Maandag – Donderdag 08.00 – 17.00 uur
Vrijdag: 08.00 – 13.00 uur

REGELS EN VOORWAARDEN

Bij toekenning van een beurs zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

Zodra je in Nederland bent aangekomen, word je verzocht om een afspraak te maken met de secretaris voor een ontmoeting in persoon, waarbij je je dient te identificeren. Wanneer de beursperiode voorbij is, kan deze niet worden vernieuwd.

Beurzen worden toegekend voor een maximumperiode van zes maanden.

Halverwege je studieperiode, kan het Studiefonds je Nederlandse of Zuid-Afrikaanse supervisor vragen of men tevreden is met je inzet. Het Studiefonds behoudt zich het recht voor om de beurs voortijdig te beëindigen.

Wanneer je je studieplan (ingrijpend) wijzigt, dien je het Studiefonds per email op de hoogte te brengen

Wanneer bekend wordt dat je je beurs voor een ander doel gebruikt dan oorspronkelijk aangegeven, dan behoudt het Studiefonds zich het recht voor de beurs per direct te beëindigen.

Je dient het Studiefonds te informeren over andere beurzen die je hebt aangevraagd – vóór of ná deze aanvraag. Wanneer je welke andere beurs dan ook ontvangt in ofwel Zuid-Afrika ofwel Nederland zonder het Studiefonds te informeren, kan je eventueel de beurs van het Studiefonds kwijtraken.

Wanneer de studiebeurs wordt toegekend, vereist het Studiefonds:

 • Een verslag van je activiteiten (zowel academisch als op sociaal gebied) dient  niet later dan twee maanden na het verloop van je beursperiode gestuurd te worden naar de secretaris van het Studiefonds. Het verslag dient niet langer te zijn dan 500 woorden.
 • Een kopie van je publicatie(s) of theses, die specifiek zijn voortgekomen uit je studie in Nederland dient naar de secretaris te worden gezonden (digitaal of in hard copy) voor opname in de bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis.
 • Het wordt bijzonder gewaardeerd wanneer je erkentelijkheid betuigt aan de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten in je publicatie(s)

De beurs kan direct worden ingetrokken en betalingen worden teruggevorderd:

 • In het geval gebleken is, dat de informatie, zoals verstrekt op het aanvraagformulier, opzettelijk onjuist is;
 • In het geval de ontvanger van de beurs zich niet aan de afspraken en werkzaamheden houdt waarvoor de beurs werd verstrekt

Belangrijke opmerking m.b.t. Covid 19

De student, die een beurs aanvraagt, bevestigt daarmee dat hij zich strict aan de regels zal houden  die van toepassing zijn m.b.t. Covid 19, zoals opgelegd door de Nederlandse overheid. Het Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten is in het geheel niet verantwoordelijk voor ongemakken die voortkomen uit maatregelen ten gevolge van Covid 19

Belangrijke opmerking vertraging

Wanneer de beurs niet daadwerkelijk is opgenomen door de student om welke reden dan ook, dan vervalt het recht op de beurs automatisch na één jaar. Het bezoek aan Nederland kan uitgesteld worden (bijv. vanwege ziekte of reisbeperkingen) tot een maximum van één jaar; iedere vertraging dient onmiddellijk te worden gemeld aan de secretaris.

De beslissingen van het bestuur van de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten zijn definitief. Over de beslissingen kan niet worden onderhandeld.

Disclaimer

Aan de teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

De Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten accepteert geen wettelijke aansprakelijkheid voor onjuiste informatie, zoals verschaft door andere websites.

Klik hier om het aanvraagformulier te downloaden.

Voor meer informatie kunt u mailen naar studiefonds@zuidafrikahuis.nl

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons