Aanmeldformulier studiefonds

Studiefonds om in Nederland te studeren

Het Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten (SSF) verleent  al 130 jaar financiële ondersteuning aan Zuid-Afrikaanse studenten die in Nederland willen studeren.

Nederlandse universiteiten laten steeds meer buitenlandse studenten toe in hun onderwijsprogramma’s. Om studenten uit Zuid-Afrika (Master’s en PhD) hiervan gebruik te laten maken verleent het SSF beurzen.

Wat is het Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten?

De Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten (SSF) is gelieerd aan de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (SZAHN).

Het SSF, of eigenlijk een voorloper daarvan, werd opgericht in 1885 en is geworteld in de historische banden tussen Nederland en Zuid-Afrika. Heden ten dage wil het fonds bijdragen aan het nieuwe, democratische Zuid-Afrika door jonge, begaafde Zuid-Afrikaanse studenten de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van hooggekwalificeerd onderwijs en onderzoek in Nederland.

Traditioneel zijn het Nederlands en Afrikaans als talen nauw met elkaar verbonden en van oudsher werden vooral beurzen verstrekt op het gebied van talen, literaturen, kunst,  geschiedenis en theologie. Thans worden studenten uit ieder vakgebied uitgenodigd om een aanvraag te doen. Een aanvraag is geen garantie voor een toekenning. Het bestuur dat de aanvragen toekent hanteert vooral kwaliteitscriteria en de vraag of de student geen andere financiële mogelijkheden tot zijn/haar beschikking heeft.

De speciale ‘niche’ van het SSF

Het SSF verschaft beurzen aan Zuid-Afrikaanse studenten die deel willen nemen aan uitwisselingsprogramma’s tussen Nederlandse en Zuid-Afrikaanse universiteiten of onderzoekscentra teneinde een Master-graad of PhD te verkrijgen voor een periode tot zes maanden.

Ook verschaft het SSF reisbeurzen, bijvoorbeeld om onderzoek te doe, een congres te bezoeken of aan een specifieke cursus deel te nemen.

NB: Het SSF verschaft in principe geen beurzen met als doel een graad aan een Nederlandse universiteit te behalen.

Veelgestelde vragen

Wat zijn de selectiecriteria voor een aanvraag?

Om in aanmerking te komen voor een SSF beurs

 • Dien je over de Zuid-Afrikaanse nationaliteit te beschikken
 • Dien je ingeschreven te zijn aan een Zuid-Afrikaanse universiteit
 • Moet je aangemeld en geaccepteerd zijn aan een Nederlandse universiteit of een erkend onderzoeksinstituut
 • Dien je goede kennis te hebben van de relevante onderwijstaal (Nederlands en/of Engels)

Voor welke soort academische activiteiten is een SSF-beurs bedoeld?

 • Het SSF geeft prioriteit aan een collegereeks, cursus, stage of onderzoeksperiode die onderdeel is van de voltooiing van je Master of PhD studie/onderzoek aan een universiteit in Zuid-Afrika; of
 • Studiebezoeken die bijdragen aan de voltooiing van samenwerkingsprojecten op het gebied van onderzoek waarbij Nederlandse en Zuid-Afrikaanse academici betrokken zijn.
 • Onderwijscursussen (periode van drie tot zes maanden); waarvan de punten (credits) geaccepteerd worden teneinde het Zuid-Afrikaanse post-graduate onderwijs te voltooien.
 • Onderzoeksactiviteiten die voltooid kunnen worden binnen drie tot zes maanden en die bijdragen aan de voltooiïng van het Zuid-Afrikaanse post-graduate onderwijs.
 • Reisactiviteiten om een (academisch) congres, symposium of conferentie te bezoeken; korte bezoeken in het kader van onderzoek of overleg (bijvoorbeeld PhD); ook voor academici die al een graad hebben.

Uit welk bedrag bestaat een beurs?

 • Voor een Masterstudent € 970 per maand. Deze kosten zijn bedoeld om alle (maandelijkse) kosten te dekken (huur, ziektekosten, visum).
 • Voor een PhD student € 1190 per maand. Ook hier zijn de kosten bedoeld om ale (maandelijkse) kosten te dekken (huur, ziektekosten, visum).
 • Aanvullend kan een éénmalig bedrag voor reiskosten worden toegekend van € 1000,-
 • Voor een reisbeurs voor een kort bezoek geldt een bedrag van € 1200,-

Hoe kan je de beurs aanvragen?

Stap 1: toelating (Nederlandse) universiteit of studieprogamma

Vóórdat je een beurs kunt aanvragen, zul je eerst toelating moeten regelen voor een studieprogramma in Nederland. Een bewijs van toelating is één van de (belangrijke) documenten die je nodig hebt om een beurs aan te vragen.

Stap 2: aanvraagformulier en noodzakelijke documenten

Stuur het aanmeldformulier volledig in met daarbij de volgende documenten in pdf bestand:

 • Toelatingsbewijs studieprogramma (Nederlandse) universiteit
 • Kort overzicht van je academische prestaties na de middelbare school
 • Kopieën van academische certificaten en cijfers
 • Studieplan: een korte beschrijving (maximum 2 X A4) van je studieplannen in Nederland voor een periode van drie tot zes maanden
  a) Probleembepaling b) Waarom wil je aan de genoemde Nederlandse universiteit of instelling studeren? c) Wie zal je begeleider zijn?
 • Aanbevelingsbrief/brieven van je studiebegeleider/professor/docent om je beursverzoek te ondersteunen.

Deadlines

31 januari voor studies die in september beginnen

31 mei voor studies die in februari (het jaar daarop) beginnen

Aanmelden

Stuur je aanvraagformulier en bijladen in één e-mail naar studiefonds@zuidafrikahuis.nl.

Visa

Verzeker je ervan dat je ruim op tijd een visum aanvraagt bij de Nederlandse Ambassade in Pretoria of het Nederlandse consulaat in Kaapstad.

Adressen

Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden
210 Florence Ribeiro / Queen Wilhelmina Avenue
Cnr Muckleneuk Street
0181 New Muckleneuk
Pretoria
Telefoon: +(27) (12) 4254500
E-mail: pre@minbuza.nl
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag: 8.00 – 17.00 uur.
Vrijdag: 8.00 – 13.00 uur.

Nederlands Consulaat Generaal
Strandstraat 100
Kaapstad 8001
Telefoon: +(27) (21) 4215660
E-mail: kaa@minbuza.nl
Openingstijden:
Maandag tot en met donderdag: 8.00 – 17.00 uur
Vrijdag: 8.00 – 13.00 uur

ALGEMENE VOORWAARDEN

Toekenning van een beurs is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

 • Na aankomst in Nederland dien je je in persoon bij de secretaris van het Studiefonds te melden. De secretaris kan je vragen je te identificeren door middel van het tonen van je paspoort. Betalingen worden [pas] gedaan nadat je je gemeld hebt, niet eerder.
 • Wanneer de toegekende termijn van een beurs voorbij is, kan deze niet worden vernieuwd of verlengd.
 • De maximumperiode voor toekenning van een beurs is zes maanden.
 • Een lid van het bestuur van het Studiefonds, of de secretaris kan halverwege de toegekende periode informatie opvragen bij de begeleider in Nederland of Zuid-Afrika of men tevreden is met de voortgang. Het Studiefonds behoudt zich het recht voor de beurs per direct te beëindigen wanneer men niet tevreden is met de voortgang.
 • Mocht je studieplan sterk wijzigen, dan dien je het Studiefonds daarvan per mail op de hoogte te brengen.
 • Wanneer bekend mocht worden, dat de beurs voor andere doelstellingen wordt gebruikt dan waarvoor hij bedoeld is, dan behoudt het Studiefonds zich het recht voor de beurs per direct te beëindigen.
 • Wanneer andere – gedeeltelijke of volledige – beurzen worden verkregen, hetzij in Nederland, hetzij in Zuid-Afrika, dan dient het Studiefonds hiervan op de hoogte te worden gesteld: voorafgaand, tijdens of na indiening van het aanvraagformulier.
 • Wanneer een andere beurs wordt verkregen, waarvan het Studiefonds niet op de hoogte was, dan behoudt het Studiefonds zicht het recht voor om de beurs te beëindigen.

Het Studiefonds verlangt van degene die een beurs heeft verkregen:

 • Een kort verslag (A4) van de academische activiteiten en ervaringen in Nederland. Dit moet binnen twee maanden na het verlopen van de periode waarvoor de beurs is toegekend, worden ingediend.
 • Een exemplaar van de publikatie die specifiek het resultaat is van de studie in Nederland dient (gratis) ter beschikking te worden gesteld van de bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis, Keizersgracht 141 C, 1015 CK Amsterdam.
 • Het wordt zeer op prijs gesteld wanneer in de publicaties, die specifiek het resultaat zijn van de studie in Nederland, de Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten wordt genoemd.

De beurs kan per direct worden beëindigd, en betalingen kunnen worden teruggevorderd:

 • Indien enige informatie zoals die is verstrekt op het aanvraagformulier onjuist blijkt te zijn
 • Indien de student /onderzoeker te laat arriveert in Nederland en niet (meer) deelneemt aan het academische programma en
 • Indien de student/onderzoeker gedwongen wordt niet meer deel te nemen aan het academische programma.

Disclaimer

 • Aan de teksten, zoals op deze website vermeld, kunnen geen rechten worden ontleend.
 • De Stichting Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse Studenten SSF aanvaardt geen aansprakelijkheid voor onjuiste informatie, verschaft door andere websites.

Meer informatie?

Contactformulier studiefonds

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons