Veelvoorkomende vrae

Wat is die keuringskriteria vir 'n aansoek?

Om in aanmerking te kom vir 'n SSF-beurs:

 • moet jy Suid-Afrikaanse nasionaliteit hê
 • moet jy by 'n Suid-Afrikaanse universiteit ingeskryf wees
 • moet jy geregistreer en aanvaar wees by 'n Nederlandse universiteit of 'n erkende navorsingsinstituut
 • moet goeie kennis hê van die betrokke onderrigtaal (Nederlands en / of Engels)


Vir watter soort akademiese aktiwiteite is 'n SSF-beurs bedoel?

 • Die SSF gee voorkeur aan 'n lesingsreeks, kursus, internskap of navorsingsperiode wat deel vorm van die voltooiing van jou Magister- of PhD-studie /navorsing aan 'n universiteit in Suid-Afrika; of
 • Studiebesoeke wat bydra tot die voltooiing van samewerkingsprojekte op die gebied van navorsing waarby Nederlandse en Suid-Afrikaanse akademici betrokke is.
 • Onderwyskursusse (vir ‘n tydperk van drie tot ses maande); waarvan die punte (krediete) aanvaar word vir die voltooiing van die Suid-Afrikaanse nagraadse opleiding
 • Navorsingsaktiwiteite wat binne drie tot ses maande voltooi kan word en kan bydra tot die voltooiing van die Suid-Afrikaanse nagraadse opleiding.
 •  Reisaktiwiteite om 'n (akademiese) kongres, simposium of konferensie te besoek; kort besoeke in verband met navorsing of konsultasie (bv. PhD); ook vir akademici wat reeds 'n graad het.


Hoeveel bedra 'n beurs?

 • Vir 'n Magisterstudent € 970 per maand. Hierdie bedrag is bedoel om alle (maandelikse) koste te dek (huur, mediese uitgawes, visum).
 • Vir 'n PhD-student € 1190 per maand. Weereens, die bedrag is bedoel om alle (maandelikse) koste te dek (huur, mediese uitgawes, visum).
 • Daarbenewens kan 'n eenmalige bedrag van € 1000, - vir reiskoste toegeken word.
 • Vir 'n reisbeurs vir 'n kort besoek geld 'n bedrag van € 1200, -