Leerstoel

Om die kennis van die Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde in Nederland te bevorder is daar in 1933 die besondere leerstoel Afrikaanse Taal- en Letterkunde opgerig. In die tagtiger jare het hierdie leerstoel verdwyn. Aan die begin van die huidige millennium het die vroeëre SAI egter kans gesien om hierdie "bijzondere leerstoel" opnuut op te rig aan die Universiteit van Amsterdam.

Vir hierdie leerstoel was prof. Ena Jansen hoogleraar (2002-2016).
In Februarie 2017 is dr. Margriet van der Waal benoem vir die leerstoel.

Suid-Afrika Huis     Keizersgracht 141-C     1015 CK Amsterdam Nederland     tel: +31-20-6249318 fax: +31-20-6382596