Leerstoel

Om de kennis van de Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde in Nederland te bevorderen werd al in 1933 de bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse Letterkunde opgericht. In de jaren tachtig verdween deze leerstoel. Aan het begin van het huidige millennium zag het voormalige SAI echter kans deze leerstoel opnieuw op te richten aan de Universiteit van Amsterdam.

Van 2002 tot en met 2016 was dr. Ena Jansen bijzonder hoogleraar.
In 2017 is dr. Margriet van der Waal aangesteld als bijzonder hoogleraar.

 

Zuid-Afrikahuis    Keizersgracht 141-C    1015 CK Amsterdam Nederland    tel: +31-20-6249318    fax: +31-20-6382596