Leerstoel

Om de kennis van de Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde in Nederland te bevorderen werd al in 1933 de bijzondere leerstoel Zuid-Afrikaanse Letterkunde opgericht. In de jaren tachtig verdween deze leerstoel. Aan het begin van het huidige millennium zag het voormalige SAI echter kans deze leerstoel opnieuw op te richten aan de Universiteit van Amsterdam. Voor deze leerstoel is dr. Ena Jansen benoemd tot hoogleraar.

Collegeserie UvA/VU 2015/16

Tijdens de collegeserie Zuid-Afrikaanse literatuur 2015-2016 staat de relatie tussen de Zuid-Afrikaanse geschiedenis en de literatuur centraal. Het college wordt in het Nederlands gegeven, maar ik zal ook Afrikaans praten en sowieso uitleggen wat de verschillen tussen het Afrikaans en het Nederlands zijn.

We zullen ons richten op de volgende onderwerpen:
1. VOC-geschiedenis vanaf 1652 – ca 1795 (weken 1 en 2)
2. Slavernij ca 1657 tot ca 1834 (week 3)
3. Tweede Anglo Boerenoorlog 1899-1902 en Rebellie 1914 (week 4)
4. Waarheids- en Verzoeningscommissie en Zuid-Afrika ná 1990 (week 5)

Tijdens week 6 is er geen college en in week 7 worden presentaties gehouden en daarna essays/ werkstukken geschreven. Het programma is gereed en wordt op Blackboard-sites geplaatst zo gauw die door de VU en UvA toegankelijk worden gemaakt.

Lees alvast tijdens de kerstvakantie de roman Eilande/ Stemmen uit zee (Ndlse vertaling) door Dan Sleigh over de VOC-tijd - het boek is behoorlijk omvangrijk; begin bijtijds! Andere boeken die alvast gelezen kunnen worden, zijn een slavernijroman (bijvoorbeeld André Brink: Houd-den-bek of Philida; Yvette Christiansë: Sila van den Kaap), teksten over de Boerenoorlog (zie Jansen & Jonckheere: Boer en Brit, Bossenbroeks boek De Boerenoorlog, en/of Niggie door Ingrid Winterbach) en literatuur van ná 1990 (Jeanne Goosen: Ons is nie almal so nie, Mark Behr: Reuk van appels, Antjie Krog: Country of my Skull).

Vriendelijke groet,

 

Ena Jansen 

Zuid-Afrikahuis    Keizersgracht 141-C    1015 CK Amsterdam Nederland    tel: +31-20-6249318    fax: +31-20-6382596