Studiefonds

Berichten van het Studiefonds

27 februari 2020
Auteur: Guido van den Berg
Foto: Voorzitter van het Studiefonds SSF Frans Kamsteeg op het Festival voor het Afrikaans in Amsterdam (2018) met links student Filosofie Jana Vosloo (Stellenbosch/VU) en rechts Mpendulo Troy Myeni (UFS/RUG)

Delen:

Het Studiefonds voor Zuid-Afrikaanse studenten, in de wandelgangen van het Zuid-Afrikahuis beter bekend als ‘het SSF’ heeft onlangs weer vergaderd en voor het komende halfjaar zeven beurzen toegekend. De verwachting is dat daar na de vergadering van juni dit jaar nog een aantal toekenningen bijkomen. Bij de meeste beurzen die worden toegekend gaat het om beurzen waarbij de student, in het kader van zijn of haar Master- of PhD-studie aan een Zuid-Afrikaanse universiteit, onderwijs gaat volgen of onderzoek gaat doen aan een Nederlandse universiteit. Daarnaast verschaft het SSF soms ook reisbeurzen voor korte cursussen of congressen. Het SSF vergadert twee keer per jaar en het aantal toekenningen en de per beurs toegekende bedragen kunnen behoorlijk variëren. Het aantal SSF beurzen is natuurlijk beperkt, gelet op de grote financiële nood van veel, vooral zwarte, studenten in Zuid-Afrika, maar voor individuele studenten betekent onze befondsing heel veel voor hun ontwikkeling en loopbaan. Het enthousiasme en de dankbaarheid van de studenten die een beurs krijgen, spreken dan ook boekdelen, zo blijkt uit de verslagen die ze na afloop van hun tijd in Nederland schrijven.

Regelmatig zien we ook opvallende en positief stemmende resultaten als gevolg van een toegekende beurs. In januari bijvoorbeeld werd het SSF verrast met het nieuws dat Mpendulo Troy Myeni, student theater- en filmwetenschap aan de University of the Free State (Bloemfontein) op het Pan African Filmfestival in Los Angeles een prijs had gewonnen voor zijn film ‘Eyelash’. In 2018 heeft Troy Myeni een beurs ontvangen van het SSF om in het kader van zijn Masterstudie onderwijs te volgen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tevens was Troy vrijwilliger op het Festival voor het Afrikaans van september 2018 in de Brakke Grond. Hij is daarmee een voorbeeld van het feit dat de studie van SSF bursalen in Nederland in het bredere kader van het Zuid-Afrkahuis zichtbaar worden.

Een verschijnsel dat het bestuur van het SSF de laatste tijd zorgen baart is dat, met name waar de beurs een aanvulling betreft, deze soms niet wordt geclaimd omdat de aanvrager het totaalbedrag dat zij nodig hebben niet bij elkaar kan sprokkelen vanwege de sociaaleconomische situatie van Zuid-Afrika, en in het bijzonder de waardevermindering van de Rand. Dit verschijnsel doet zich met name voor bij reisbeurzen, maar ook bij studenten die langer naar Nederland komen. De kosten van levensonderhoud en woonruimte zijn in Nederland immers erg hoog, vooral in de Randstad. Het SSF zal om die reden zijn beursbedragen misschien aan moeten passen. Recent heeft het SSF een nieuw, tweetalig aanmeldformulier in gebruik genomen dat studenten van de website kunnen downloaden. Het SSF zal op korte termijn actie ondernemen om haar bekendheid bij de afdelingen internationalisering van de Zuid-Afrikaanse universiteiten verder te vergroten.

Om een indruk te geven van de diversiteit aan onderzoek en onderwijs dat de SSF studenten volgen hieronder een overzicht van de studenten die de secretaris van het Studiefonds in het Zuid-Afrikahuis verwelkomde om kennis te maken en de financiële papieren rond te maken. Het betreft hier studenten die in 2019 een beurs kregen.  

Chipo Mutyambizi (Stellenbosch University) ontving een beurs van één maand plus reiskosten om haar onderzoek naar de maatschappelijke problematiek rond diabetespatiënten af te ronden in het kader van haar PhD Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht. Op Voertaal werd hierover een artikel gepubliceerd.

Aan Alex Giardini (Stellenbosch University) werd een beurs verstrekt voor vijf maanden om zijn Master koloniale geschiedenis in Leiden te voltooien.

Frank Philip Bothma (NWU Potchefstroom) kreeg een beurs van vijf maanden plus reiskosten om in het kader van zijn proefschrift over een bijzonder vergelijkend juridisch onderzoek naar het effect van het zweren van de eed in de rechtspraak onderzoek te doen aan het Van Vollenhoven Instituut (Universiteit Leiden).

Elaine Goosen (Stellenbosch University) kreeg een beurs van zes maanden in het kader van haar PhD onderzoek aan de TU Delft naar verouderingsprocessen als gevolg van het gebruik van bitumen in asfalt.

Ruhan Fourie (UFS Bloemfontein) ontving een beurs van drie maanden plus reiskosten in verband met onderzoek voor zijn proefschrift over de rol van de NG Kerk in het creëren van angst voor het communisme tijdens de groei van het Afrikaner nationalisme en onder het apartheidsregime (Rijksuniversiteit Groningen).

Landi Raubenheimer (University of Johannesburg) kreeg een beurs van twee maanden om onderzoek te doen aan de Rijksuniversiteit Groningen in het kader van haar PhD Filmstudies.  

Aan Christian Steyn (Stellenbosch University) werd een beurs toegekend van zes maanden in het kader van zijn Masterstudie ‘Agricultural Economics and Agribusiness’ aan de Universiteit van Wageningen.

Carla Jane Robb (University of Cape Town) kreeg een beurs van drie maanden plus reiskosten voor een post-Master ‘Urban Management and Development Theories’ aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam (Institute for Housing and Development Studies).

Meer nieuws

22 februari 2024, Persbericht
Schrijversbezoek: Ontmoeting met schrijver en dichter Ronelda S. Kamfer
Dit jaar verschijnt de Nederlandse vertaling van de roman Kompoun van de Zuid-Afrikaanse schrijver en dichter Ronelda S. Kamfer. Na vier dichtbundels is dit haar eerste roman, die oorspronkelijk in 2021 in het Afrikaans uitkwam. Zowel de vier dichtbundels als de roman zijn naar het Nederlands vertaald door Alfred Schaffer. Op 8 maart komt Kamfer naar de UB Leiden om voor te lezen uit haar roman en over haar werk als schrijver en dichter in gesprek te gaan.
12 februari 2024, Uit het Huis
Wij zoeken een coördinator voor de literaire leeskring!
De leeskring van het Zuid-Afrikahuis bestaat al sinds 2002. Acht keer per jaar komt een aantal mensen bijeen om een boek te bespreken. Meestal is dat een Afrikaanse roman, een enkele keer is het een Afrikaanse dicht- of verhalenbundel en soms is het een Engelstalig boek. Ook worden er Nederlandse romans besproken waarin de relatie Nederland˗Zuid-Afrika centraal staat.
5 februari 2024, Actueel
Reserveer een plek voor de halve finale Nigeria – Zuid-Afrika
Ziggo Sport zoekt naar fans van Bafana Bafana! Het voetbalteam staat deze woensdag in de halve finale en speelt tegen Nigeria in de Africa Cup. Ziggo Sport organiseert een Voetbal Café in Hilversum waar met een grote groep fans de wedstrijd bekeken zal worden.

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons