Persbericht

SA Akademie kondig wenner aan van een van Suid-Afrika se gesogste pryse

8 april 2020
Auteur: Persbericht
Foto: Jan Potgieter

Delen:

Die Jan H Marais-prys vir ’n uitstaande bydrae tot Afrikaans as wetenskapstaal deur wetenskaplike werk en publikasies van hoë gehalte in Afrikaans word vanjaar toegeken aan die regsgeleerde, prof. Jean Sonnekus, van Johannesburg. Die prysgeld van ’n halfmiljoen rand as erkenning vir sy lewenstaak ten bate van akademiese Afrikaans sal later vanjaar ná die einde van die tydperk van Covid-19-inperking by ’n funksie op Stellenbosch aan hom oorhandig word. Hierdie besluit is vanoggend bekend gemaak deur die voorsitter van die keurkomitee, prof.Andreas van Wyk, oudrektor van die Universiteit Stellenbosch.

Prof. Sonnekus, een van Suid-Afrika se bekendste akademiese regsgeleerdes, is in 1951 in Pietermaritzburg gebore. Hy behaal die BA-graad in die Regte in 1970 aan die destydse Randse Afrikaanse Universiteit. Dieselfde instelling ken in 1972 ’n LLB-graad cum laude aan hom toe, waarna hy sy nagraadse studie aan die Rijksuniversiteit Leiden in Nederland voortsit, soos vele Suid-Afrikaanse regsgeleerdes oor die jare heen. In April 1976 promoveer hy daar as doktor in die regsgeleerdheid met ’n proefskrif oor die privaatregtelike beskerming van die huwelik.

Sy loopbaan as akademikus begin hy met ingang 1976 in Johannesburg aan sy alma mater as senior lektor in privaatreg. In 1981 word hy daar tot medeprofessor en in 1984 tot professor bevorder. Van 1996 tot 1999 tree hy op as voorsitter van die Departement Privaatreg. Aan die einde van 2016 het hy met amptelike pensioen uitgetree by wat intussen die Universiteit van Johannesburg geword het.

Jean Christoph Sonnekus het oor die afgelope 45 jaar 18 boeke of hoofstukke in boeke en meer as 300 wetenskaplike artikels geskryf, vele daarvan internasionaal en grotendeels in Afrikaans. Hy het hom deurgaans, ook as redakteur van die Tydskrif vir die Suid-Afrikaanse Reg, sterk beywer vir Afrikaans as regstaal.

Vir sy werk is prof. Sonnekus deur die Nasionale Navorsingstigting as ’n B1-navorser gegradeer vir die internasionale erkenning wat hy geniet as ’n vooraanstaande internasionale kenner van die huweliksgoederereg en die sakereg. In 2002 ontvang hy die Toon van den Heever-prys vir Regswetenskap van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns en twee keer die ATKV-prys vir die beste artikel in Afrikaans in ’n vakkundige tydskrif (2013 en 2019).

Jean Sonnekus is getroud met Liesbeth en die egpaar het vier kinders.

Die jaarlikse Jan H Marais-prys is in 2015 ingestel deur ’n besluit van Het Jan Marais Nationale Fonds, Naspers en die Universiteit Stellenbosch. Al drie instellings het hulle ontstaan te danke aan die versiende steun van Johannes Henoch Marais (1860–1915) van Stellenbosch, wat saam met sy broers in die 1870’s hulle fortuin op die Kimberleyse Diamantveld gemaak het. Jannie Marais was ’n groot ondersteuner van Afrikaans as ’n akademiese en literêre taal.

Die Jan H Marais-prys vir ’n lewensbydrae tot akademiese Afrikaans word geadministreer deur die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns. Die keurkomitee van vooraanstaande akademici uit verskillende dissiplines het vanjaar bestaan uit proff. Andreas van Wyk (Stellenbosch), Albert Grundlingh (Stellenbosch), Christof Heyns (Pretoria en Genève), Debra Meyer (Johannesburg), Piet Steyn (Stellenbosch) en dr. Johan van Zyl (vroeër van SANLAM). Dit is die laaste jaar dat prof. Van Wyk in hierdie rol sal optree.

Navrae:
Prof. Andreas van Wyk
Voorsitter: Jan H Marais-pryskeurkomitee
Selfoon: 082 809 3113
E-pos: ahvw@sun.ac.za

Prof. Anne-Marie Beukes
Hoof- uitvoerende beampte, SA Akademie
Selfoon: 083 675 8053
E-pos: ambeukes@akademie.co.za

Meer nieuws

11 mei 2023, Actueel
Joernalis in die Huis: Deon Raath
Sinds 2016 verblijven er journalisten van het Zuid-Afrikaanse Media24 op de Keizersgracht. Tijdens hun verblijf van twee maanden doen de journalisten buitenland-ervaring op en schrijven zij over Nederland en Europa voor hun eigen media in Zuid-Afrika. In mei en juni 2023 verblijft Deon Raath in het appartement boven het Zuid-Afrikahuis!
8 mei 2023, Actueel
Nederlandse anti-apartheidsstrijder Klaas de Jonge (85) overleden
Afgelopen vrijdag is de Nederlandse anti-apartheidsstrijder, Klaas de Jonge (85) overleden.
4 mei 2023, Recensie
It Doesn’t Have to Be This Way
It Doesn’t Have to Be This Way is het debuut van Alistair Mackay en biedt een dystopisch toekomstbeeld van wat Kaapstad tegemoet gaat als de klimaatcrisis aanhoudt. Een meeslepend boek dat urgentie en nuance goed weet te combineren.

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons