Bibliotheek

Het Zuid-Afrikahuis beheert een bibliotheek met een unieke, geheel op Zuid-Afrika gerichte collectie. De collectie omvat de grootste verzameling aan Zuid-Afrikaanse literatuur in Europa.

Onderzoekers, docenten en studenten, maar ook meer algemeen geïnteresseerde lezers maken gebruik van deze bibliotheek. Het grootste deel van de collectie is Afrikaans-, Nederlands- of Engelstalig. De speerpunten van de bibliotheekcollectie zijn Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde en Zuid-Afrikaanse geschiedenis.

De bibliotheekcollectie bevat:

  • Ca. 62.000 titels
  • Ca. 30 lopende abonnementen op tijdschriften
  • Ca. 550 afgesloten abonnementen op tijdschriften
  • Audiovisuele materialen (cd’s, dvd’s)
  • Literair knipselarchief
  • Beeldbank

De collectie van de bibliotheek is te raadplegen via de catalogus. De collectie is ook opgenomen in de Nederlandse Centrale Catalogus en te raadplegen via Picarta en Worldcat.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, stuur dan een mail naar de bibliotheek ter attentie van Bianca Oortwijn: bibliotheek@zuidafrikahuis.nl

Aanwinstenlijst

Met enige regelmaat publiceert de bibliotheek een nieuwe aanwinstenlijst. De aanwinsten van de bibliotheek worden ook vermeld in Zuid-Afrika Spectrum.

AdamNet

De bibliotheek van het Zuid-Afrikahuis is aangesloten bij de samenwerkende Amsterdamse Bibliotheken, AdamNet. Meer dan 30 Amsterdamse bibliotheken zijn aangesloten bij AdamNet en via de groepscatalogus kunt u miljoenen boeken, tijdschriften multimedia en andere bronnen raadplegen. Op vertoon van een geldige AdamNet-pas lenen AdamNet-leden gratis in het Zuid-Afrikahuis.

Genealogie        

Het Zuid-Afrikahuis bewaart veel, grotendeels onbekend, biografisch materiaal over medewerkers van de voormalige Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij (NZASM) en hun lotgevallen na terugkeer in Nederland. De dossiers zijn waardevolle bronnen voor familieonderzoek, omdat zij een (soms zeer gedetailleerd) beeld geven van de levensomstandigheden van deze spoorwegmensen in Nederland tot aan het jaar 1940. Er is een alfabetische namenlijst samengesteld van bijna 3000 werknemers die eind negentiende eeuw in dienst waren van de NZASM en/of aanvragen om steun hebben ingediend bij het Ondersteuningsfonds. De lijst verwijst naar in het Zuid-Afrikahuis aanwezige archivalia.

Benieuwd of uw gezochte persoon of voorouder in de lijst voorkomt? Stuur een mail naar: bibliotheek@zuidafrikahuis.nl

Digitalisering tijdschriften

Via het BKT-traject Metamorfoze van de Koninklijke Bibliotheek worden een aantal jaargangen van tijdschriften gedigitaliseerd. De volgende titels zijn straks digitaal te raadplegen voor onderzoek: Hollandsch Zuid-Afrika; Maandblad Zuid-Afrika; Ons tijdschrift: Afrikaansch familieblad; Ons tijdschrift: geïllustreerd familieblad voor ZA; Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tydschrift ; Zuid-Afrikaansche Tydschrift; Christelijk Schoolblad.

Bibliothecaris: Bianca Oortwijn