Het Zuid-Afrikahuis beheert een bibliotheek met een unieke, geheel op Zuid-Afrika gerichte collectie. De collectie omvat de grootste verzameling aan Zuid-Afrikaanse literatuur in Europa. Onderzoekers, journalisten, docenten en studenten, maar ook meer algemeen geïnteresseerde lezers maken gebruik van deze bibliotheek.

De focus van onze bibliotheekcollectie ligt op Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde en Zuid-Afrikaanse geschiedenis. Het grootste deel van de collectie is Afrikaans-, Nederlands- of Engelstalig. U kunt bij ons terecht voor wetenschappelijk onderzoek, maar we hebben ook een gigantisch aanbod voor ontspanning zoals romans, thrillers, poëzie, kinderboeken, films, en Zuid-Afrikaanse christelijke literatuur.

De bibliotheekcollectie bevat:

  • ca. 62.000 titels
  • ca.30 lopende abonnementen op tijdschriften
  • ca. 550 afgesloten abonnementen op tijdschriften
  • Audiovisuele materialen (cd’s, dvd’s)
  • Uniek literair knipselarchief

De collectie van de bibliotheek is opgenomen in de Nederlandse Centrale Catalogus en is te raadplegen via Picarta en Worldcat, maar uiteraard ook in onze eigen catalogus.

Let op: als u minimaal 1 dag van te voren items aanvraagt dan zorgen wij dat uw bestelling klaarligt zodra u langskomt.

Genealogie        

Het Zuid-Afrikahuis bewaart veel, grotendeels onbekend, biografisch materiaal over medewerkers van de voormalige Nederlandsch Zuid-Afrikaansche Spoorwegmaatschappij (NZASM) en hun lotgevallen na terugkeer in Nederland. De dossiers zijn waardevolle bronnen voor familieonderzoek, omdat zij een (soms zeer gedetailleerd) beeld geven van de levensomstandigheden van deze spoorwegmedewerkers in Nederland tot aan het jaar 1940. Er is een alfabetische namenlijst samengesteld van bijna 3000 werknemers die eind negentiende eeuw in dienst waren van de NZASM en/of aanvragen om steun hebben ingediend bij het Ondersteuningsfonds. De lijst verwijst naar in het Zuid-Afrikahuis aanwezige archivalia. Tevens zijn er enkele boekenreeksen in de bibliotheek te vinden die zich richten op algemene Zuid-Afrikaanse genealogie. Zo bevat de bibliotheek handleidingen voor genealogisch onderzoek naar Zuid-Afrikaanse familienamen, algemene en enkele specifieke familiegeslachtsregisters.

Benieuwd of uw gezochte persoon of voorouder in de lijst voorkomt? Kom langs in de bibliotheek!

Aanvragen bibliotheek

Bent u al lid van de bibliotheek dan kunt u direct een boek, tijdschrift of DVD aanvragen door in de catalogus bij de titelbeschrijving op de blauwe ‘Request’ knop te klikken.

Lukt het niet om een item online aan te vragen, of ondervindt u andere problemen? Stuur dan minimaal een dag van tevoren een mail naar bibliotheek@zuidafrikahuis.nl met een overzicht van de titels die u wilt lenen. We kunnen dan op tijd uw aangevraagde items voor u ophalen uit het depot en klaarleggen bij de balie.

Noteer daarbij duidelijk:

  • De titel
  • Auteur
  • Plaatscode
  • Uw naam
  • Wanneer u de items komt ophalen 

Uitleenreglement:

U kunt maximaal 10 items per keer lenen. Deze mag u 4 weken bij u houden voor ze retour moeten. Heeft u ze langer nodig, dan kunt u ze maximaal 3 keer verlengen, tenzij een ander lid een van deze items heeft gereserveerd. U kunt de boeken zelf online verlengen met de inloggegevens die u bij uw inschrijving van ons ontvangt. Heeft een ander een item aangevraagd dat u in bezit heeft, dan kunt u het niet verlengen en moet het uiterlijk de eerstvolgende retourdatum terug zijn in onze bibliotheek.

Bent u nog geen lid? Stuur de bibliotheek een mail met alle hierboven opgesomde informatie over het gewenste item, zodat we het voor u kunnen klaarleggen voordat u bij ons langskomt om lid te worden.

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons