Cursus Afrikaans

Cursus Afrikaans voor Nederlandssprekenden

In het Zuid-Afrikahuis worden op verschillende niveaus cursussen Afrikaans voor Nederlandssprekenden gegeven.  

De cursussen (8 lessen) voor beginners en gevorderden zijn op donderdagavond.
De vervolgcursus Conversatie (4 lessen) is op dinsdagavond. Alle lessen duren 2 uur.

Gaat u binnenkort met vakantie of voor een studie naar Zuid-Afrika? En wilt u voor die tijd graag nader kennis maken met de Afrikaanse taal? Of heeft u altijd al Afrikaans willen leren? Schrijf u dan in voor een beginnerscursus Afrikaans bij het Zuid-Afrikahuis.

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  •  Ontstaansgeschiedenis van het Afrikaans
  • Grammatica: op welke punten verschillen het Nederland en het Afrikaans van elkaar?
  • Alledaagse zegswijzen en omgangsvormen
  • Woordenschat: veelvoorkomende woorden die of anders zijn in het Afrikaans of een heel andere betekenis hebben
  • Praktische oefeningen: door middel van voorbeelden en praktische oefeningen zal een eerste begin van spreek- schrijf- en luistervaardigheid in het Afrikaans worden aangeleerd

Voor meer informatie of om u aan te melden voor een cursus die start in 2020, stuurt u een mail naar bibliotheek@zuidafrikahuis.nl.

Kursus Afrikaans vir Nederlandsprekendes

Suid-Afrikahuis bied weer kursusse Afrikaans vir Nederlandssprekendes in die Suid-Afrikahuis aan. 

Die kursusse (8 lesse) vir beginners en gevorderdes vind plaas op Donderdagaand; ‘n opvolgkursus Konversasie (4 lesse) is op Dinsdagaand.

Vir meer inligting, of om aan te meld vir ‘n kursus die begin 2020, kan u ’n e-pos stuur aan bibliotheek@zuidafrikahuis.nl.

Afrikaans Course for Dutch speakers

South Africa House offers Afrikaans courses for Dutch speakers in the South Africa House. 

The courses (8 lessons) for beginners and advanced students are on Thursday evenings.
A follow-up course Conversation (4 lessons) is scheduled on Tuesday evenings.

For more information or registration for the beginning of 2020, please send an e-mail to bibliotheek@zuidafrikahuis.nl.