De jaarverslagen van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (2015-2018) zijn digitaal beschikbaar.

De jaarverslagen van haar voorgangers zijn op te vragen via onze catalogus.

  • Jaarverslag Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland, 2015-2018 (waarin opgenomen de Stichting Studiefonds voor ZA Studenten)

Jaarverslagen van de organisaties gezeteld aan de Keizersgracht 141 te Amsterdam, waarin opgenomen:

  • Jaarverslag Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging (NZAV), 1996-2014
  • Jaarverslag Stichting tot bevordering van de studie van taal, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika (SAI), 1996-2014
  • Jaarverslag Stichting Studiefonds Zuid-Afrikaanse Studenten, 1966-2014
  • Jaarverslag Stichting ZASM, 2007-2014

Jaarverslagen van de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging, waarin opgenomen: 

  • Nederlands-Zuid-Afrikaans(ch)e Vere(e)niging, 1881-1995
  • Suid-Afrikaanse Instituut / Stichting tot bevordering van de studie van taal, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika, 1932-1995
  • Stichting Studiefonds voor Zuidafrikaanse Studenten (1886-1995)

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons