Hier vindt u een overzicht van deze publicaties (in het Nederlands, Engels of Afrikaans) over Zuid(elijk)-Afrika die binnen Nederlandse en Belgische universiteiten gepubliceerd zijn.

Het Zuid-Afrikahuis beheert een bibliotheek met een unieke collectie, gespecialiseerd in Zuid-Afrikaanse taal- en letterkunde en geschiedenis.

Het Zuid-Afrikahuis huisvest een rijke collectie archieven en kaartmateriaal.

De bibliotheek beschikt over een grote collectie fotomateriaal, unieke foto's met een geschiedkundig karakter.

De komende periode is de studiezaal gesloten op:

Het Zuid-Afrikahuis faciliteert en stimuleert wetenschappelijk onderzoek.

UvA leerstoel Zuid-Afrikaanse literatuur, cultuur en geschiedenis