ZAH Repository

Het Zuid-Afrikahuis werkt aan een digitaal repository voor artikelen, boeken, proefschriften en symposiumverslagen. Het betreft een repository van publicaties waarvoor gebruik is gemaakt van de collecties van de bibliotheek en het archief dan wel van het ZAH als locatie van bijeenkomst. De artikelen worden in eerste instantie beschikbaar gemaakt via deze pagina. Artikelen betreffende specifieke archieven zijn daarnaast ook downloadbaar in de collectie-omgeving Atlantis in de toegang van het betreffende archief.

Artikelen in vakbladen (Archievenblad KVAN)

Naast artikelen in Zuid-Afrika/Spectrum zijn er diverse artikelen over de collectie archieven verschenen in vakbladen en historische tijdschriften. Deze lijst wordt nog uitgebreid.

 • De collectie archieven van het Zuid-Afrikahuis

Serie Collecties Zuid-Afrikahuis in bewerking (Zuid-Afrika 2015-2016)

Tijdens de renovatie van de archieven in 2014-2016 zijn enkele artikelen geschreven om het publiek op de hoogte te houden van de voortgang.

 • No. 1: De Voorschotkas
 • No. 2: Van small data naar big audience
 • De archieven van het Zuid-Afrikahuis: van Boerenoorlogen naar Big Data

Verslagen ZAH Symposia

Serie Archiefvormers & Erflaters (Zuid-Afrika/Spectrum 2016-heden)

In de serie Archiefvormers & Erflaters verschijnen met regelmaat korte artikelen over nieuwe aanwinsten, bijzondere vondsten of ego-documenten met een speciaal verhaal. Het doel van de serie is om archiefstukken van een historische context te voorzien, met name die van de micro-geschiedenis: het dagelijks leven van een persoon zoals dat op basis van een of enkele stukken misschien wel te reconstrueren is. Deze stukken kunnen een foto betreffen, een ansichtkaart, een collectie brieven of enkele krantenknipsels. De serie is van de hand van em. prof. dr. G.J. Schutte.

Reeds verschenen in deze serie:

 • No. 1: F.J.J.M. Willemse, krijgsgevangene
 • No. 2: A.J. da Costa, filantroop
 • No. 3: Prof.dr. M.F. Valkhoff, taalkundige
 • No. 4: H.C. Roostee, assistent-chef Weg en Werken
 • No. 5: Arend van der Horst, spoorwegdokter
 • No. 6: Gerard Beelaerts van Blokland, de eerste pro-Boer
 • No. 7: Het schoolboek van E.C. Godee Molsbergen
 • No. 8: W.P.C. van der Horst, NZASM-beambte op reis
 • No. 9: Jac.Th. Stom, krijgsgevangene
 • No. 10: Een Transvaalse telegrafist en zijn vertaalster
 • No. 11: De onvermoeibare Oudschans Dentz

Bibliotheek & Archief Stage verslagen

 • F. Janse van Rensburg - The Archives and Collections of the NZASM: a guide for researchers (2017)

Multimedia Divers

 • Festival voor het Afrikaans 2018 (nog niet beschikbaar)
 • Afscheidsrede prof. dr. Ena Jansen 2017 (nog niet beschikbaar)