Jaarverslagen

De jaarverslagen van de Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland (2015-2018) zijn digitaal beschikbaar. De jaarverslagen van haar voorgangers zijn in te zien tijdens openingstijden van de studiezaal in het Zuid-Afrikahuis.

 • Jaarverslag Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland, 2015-2018 (waarin opgenomen de Stichting Studiefonds voor ZA Studenten)
   
 • Jaarverslagen van de organisaties gezeteld aan de Keizersgracht 141 te Amsterdam, waarin opgenomen:
  Jaarverslag Nederlands Zuidafrikaanse Vereniging (NZAV), 1996-2014
  Jaarverslag Stichting tot bevordering van de studie van taal, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika (SAI), 1996-2014
  Jaarverslag Stichting Studiefonds Zuid-Afrikaanse Studenten, 1966-2014
  Jaarverslag Stichting ZASM, 2007-2014
   
 • Jaarverslagen van de Nederlands-Zuidafrikaanse Vereniging, waarin opgenomen: 
  Nederlands-Zuid-Afrikaans(ch)e Vere(e)niging, 1881-1995
  Suid-Afrikaanse Instituut / Stichting tot bevordering van de studie van taal, letterkunde, cultuur en geschiedenis van Zuid-Afrika, 1932-1995
  Stichting Studiefonds voor Zuidafrikaanse Studenten (1886-1995)

Overige jaarverslagen zijn op te vragen via onze archiefcatalogus.