De collectie archieven zijn grofweg onder te verdelen in archieven van langlopende organisaties uit diverse periodes, van kortlopende organisaties uit de tijd van de Zuid-Afrikaanse Oorlogen (1880-1881; 1899-1902) en later, en archieven van individuele personen.

Archieven van langlopende organisaties gericht op algemene betrekkingen

De archieven met de grootste omvang betreffen de archieven van twee langlopende organisaties die opgericht zijn in 1881 en in 1909, en zich ten doel stelden om de relaties tussen Nederland en de Zuid-Afrikaanse Republiek (ZAR), en later de Unie van Zuid-Afrika, te onderhouden. De organisaties verschilden onderling in hun doelstellingen, maar deelden de interesse in het bevorderen van de culturele en economische uitwisseling tussen beide landen. In de twintigste eeuw werden enkele nieuwe organisaties opgericht die eveneens streefden naar het onderhouden van de relaties.

 • Diverse afdelingen in Nederland en Zuid-Afrika (1896-1978)
 • Maandblad Zuid-Afrika (1923-2009)
 • Jongerenproject (1974-2001)
 • Commissie van Advies en Coördinatie van de betrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika (1948-1977)

Archieven van langlopende organisaties gericht op wetenschappelijke uitwisseling

 • In de twintigste eeuw zijn enkele nieuwe organisaties opgericht die zich op verschillende wijze bezig hielden met de banden tussen Nederland en de Unie van Zuid-Afrika, en later de Republiek van Zuid-Afrika.
 • Herman Coster Fonds (1901-1934): ondersteuning van de studie van Zuid-Afrikaanse studenten aan de Rijksuniversiteit Leiden.

Archieven van ondernemingen of organisaties gericht op handelsbetrekkingen

 • Maatschappij tot bevordering der handelsbetrekkingen tussen Nederland en Zuid-Afrika (1882-1901)
 • Zuid-Afrikaansche Handel-maatschappij (1881-1896)
 • Financieele Maatschappij voor Zuid-Afrika (1896-1912)
 • Commissie voor den Nederlandsch-Zuid-Afrikaanschen Handel (1908-1941)
 • N.V. Harlingen (1913-1932)

Archieven van organisaties gericht op bevordering Nederlandse taal en geschiedenis in Zuid-Afrika

 • Christelijk Nationaal Onderwijs (1902-?)
 • Stichting Nederlands Cultuur-Historisch Instituut (1930-1969)
 • Archieven van organisaties gericht op emigratie naar Zuid-Afrika
 • Nederlandsche Vereeniging Landverhuizing (1914-1930)
 • Stichting Landverhuizing Nederland (1931-1953)
 • Raad voor de Emigratie (1953-1966)
 • Nederlandse Emigratiedienst (1956-1971)
 • Nederlands Emigratiefonds (1961-1981)
 • Emigratiebestuur (1967-1981)

Archieven van organisaties opgericht rondom de Zuid-Afrikaanse Oorlogen (1880-1881, 1898-1902)

 • Hoofdcomité ter behartiging van de belangen der Transvaalsche Boeren (1880-1884)
 • Perskantoor van het Algemeen Nederlandsch Verbond (1898-1911)
 • Christelijk Nationaal Boeren Comite (1901-1910); zie het archief van H.J. Emous (1897-1932)
 • Nederlands Bijstandsfonds voor Zuid-Afrika (1900-1902)
 • Vereenigde comites voor de noodlijdenden ten gevolge van den Zuid-Afrikaanschen oorlog (1901-1903)
 • Generale Boerenhulpfonds (1902)

Archieven van overige organisaties

 • Suid-Afrikaanse Studente Vereniging in Amsterdam (1909-1940)
 • Stichting Paul Kruger Gedenkteken (1953-1982)  
 • Reference Centre on Education and Religion in South Africa (1986-1993)
 • Multipodium (2005-2008)
 • Stichting Werkgroep Zuid-Afrika (1990-1999)

Archieven van personen gelieerd aan langlopende organisaties 

 • P.J. Harting (1880-1885); NZAV
 • A.S. van Reesema (1881-1926); NZASM
 • M.E.H. Breuning (1892-1931); NZASM

J.W. Pont (1899-1946):; NZAV

 • J. Visscher (1915-1920); ANV
 • P.J. van Winter (1930-1985); NZAV
 • E.J.M. Conradie (1931-1939); SAI
 • D. Bax en M.A. Bax-Botha (1936-1976)
 • J. Keuning (1946-1963); NZAV

Archieven van overige personen 

 • G. Beelaerts van Blokland (1805-1816)
 • J.H. Zeno Koch (1880-1915)
 • P. Templeman van der Hoeven (1881)
 • J.W. Gunning (1882-1884)
 • G.J.Th. Beelaerts van Blokland (1885-1899)
 • T.G. Hoogenhuyze (1889-1909)
 • G.A.A. Middelberg (1896-1915)
 • H. Muller (1896-1903)
 • G. Mulder (1896-1902)
 • H. Koppen (1897-1909)
 • C. Rasch (1897-1900)
 • C. Beelaerts van Blokland (1898-1945)
 • F. Beelaerts van Blokland (1899-1940)
 • H. Burger (1899-1902)
 • H. Simons de Ruijter (1899-1902)
 • A.G.A. van Eelde (1899-1909)
 • P.M. Schelling (z.j.)
 • J. Stom (1900-1902)
 • E.C. Godee Molsbergen 1904-1910
 • E. Middelberg (1922-1948)
 • F. Veldman (1928-1931)
 • M. Bokhorst (1929-1938)
 • L. Middelberg (1936-1947)
 • J. Braamse (1940-1988)
 • W. Drees (1952-1954)
 • P. Korthuys (1954-1977)
 • H. Ester (1973-2001)

Losse historische stukken van diverse personen

Naast archieven zijn er ook vele losse stukken verzameld in de loop der tijd die het predicaat ´zelfstandig archief´ niet verdienen, maar vanwege hun historische waarde de moeite van het verzamelen waard zijn geweest: de collectie ‘diversen’. Men denke hierbij aan prentbriefkaarten, spotprenten, schoolopstellen, handtekeningen en jaarverslagen. Aangezien uit deze ‘diversen’ vaak nog verrassend veel informatie is af te leiden over de historische context, zijn ze in de catalogus op archief-titelniveau beschreven opdat een beschrijving van de archiefvormer en/of de historische context van het object mogelijk is. Deze diversen zijn te vinden onder toegangen 113 t/m 180 in de online catalogus.

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons