Partners

De Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland onderhoudt goede contacten met instellingen in Zuid-Afrika.

www.voertaal.nu
Nieuwssite die zich richt op Nederland, Vlaanderen en Zuid-Afrika waarbij het Nederlands en Afrikaans als ‘lingua franca’ fungeren (Gezamenlijk initiatief van LitNet en Stichting Zuid-Afrikahuis Nederland.)

LitNet
Zuid-Afrikaanse website met voornamelijk literair nieuws

Van Ewijck Stigting
Die Van Ewijck-Stigting is in Kaapstad gevestig en bevorder al sedert die vroeë 1980’s kulturele bande tussen Nederland en Suid-Afrika.

SASNEV - Suid-Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere
Centrum ter bevordering van de Nederlandse en Vlaamse cultuur in Zuid-Afrika; onder andere orgnanisator van de ‘Boektoer’.

Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
Centrum ter bevordering van wetenschap en kunst in de Afrikaanse taal.