Administratie

Geannuleerd: Afrikaans voor Beginners (Najaar 2023)

Docente: Elize Zorgman
Locatie: Zuid-Afrikahuis, Theaterzaal
Aanvang: Dinsdagavond, 18:30 – 20:30 uur (inloop vanaf 18:15)

Data:
10, 17 en 31 oktober
7, 14, 21 en 28 november
12 december

Betalen

Prijs:

0.00


Aantal
De cursus is inclusief lesmateriaal en je wordt een jaar lang Vriend van het Huis waarbij je ook gebruik kunt maken van onze bibliotheekcollectie en -faciliteiten.  Tijdens de cursus komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:
  • Ontstaansgeschiedenis van het Afrikaans
  • Grammatica: op welke punten verschillen het Nederlands en het Afrikaans van elkaar?
  • Alledaagse zegswijzen en omgangsvormen
  • Woordenschat: veel voorkomende woorden die of anders zijn in het Afrikaans óf een heel andere betekenis hebben
  • Praktische oefeningen: door middel van voorbeelden en praktische oefeningen zal een eerste begin van spreek- schrijf- en luistervaardigheid in het Afrikaans worden aangeleerd
De basiscursus bestaat uit acht lessen die zoveel mogelijk wekelijks opeenvolgend worden georganiseerd.

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons