Lezing

Leren lezen in Zuid-Afrika!

Datum: 15 mei 2023
Inloop: 14.45 uur
Tijd: 15.00-16.30 uur
Locatie: Zuid-Afrikahuis, Theaterzaal
Voertalen: Afrikaans en Nederland

Aanmelden

Aantal

‘Vriende van Afrikaans’ en ‘Doen en Leer’ op bezoek in het Zuid-Afrikahuis

Begrijpend lezen is de sleutel tot leren en een voorwaarde om op de sociale ladder te kunnen klimmen. In Zuid-Afrika is het aantal kinderen én volwassenen dat niet – begrijpend – kan lezen schrikbarend hoog.

Op 15 Mei 2023 gaan we in gesprek te gaan met ‘Vriende van Afrikaans’ (VVA) en met de Zuid-Afrikaanse NGO ‘Doen en Leer’ over (on)geletterdheid en leesbevordering in Zuid-Afrika.

U bent van harte welkom om op het Zuid-Afrikahuis deel te nemen aan dit gesprek.

Zowel ‘Vriende van Afrikaans’, een afdeling van de Afrikaanse Taal en Kultuurvereniging (ATKV), als ‘Doen en Leer’ zetten zich sinds jaar en dag in voor de bevordering van lees- en leervaardigheden van kinderen en hun ouders in Zuid-Afrika.

Beide organisaties willen hun werkzaamheden en projecten graag onder de aandacht brengen van instellingen en individuen in de Lage Landen en zijn op zoek naar samenwerkingsverbanden met gelijkgestemden.

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons