Cursus Nederlands

Cursus Nederlands voor Afrikaanstaligen

Beter Nederlands leren spreken, lezen en schrijven? Doe dan mee aan deze cursus. 

Mensen met een Afrikaanse taalachtergrond hebben bij het leren van Nederlands een grote voorsprong op anderen die Nederlands als tweede taal leren. Daarom valt deze groep bij reguliere NT2-cursussen vaak tussen wal en schip. In de cursus Nederlands voor Afrikaanstaligen wordt deze voorkennis juist actief aangewend bij het leren van Nederlands. 

In een kleine groep gaat u aan de slag met de verschillen tussen het Nederlands en Afrikaans. Er wordt veel aandacht besteed aan praktijkgerichte situaties zoals bij introducties in het Nederlands, een telefoongesprek voeren, boodschappen doen, enzovoort. Geoefend wordt op zowel spreek-, luister- als schrijfvaardigheid.

Docente: Francine Maessen
Locatie: Zuid-Afrikahuis, studiezaal
Aanvang: Maandagavond, 18:30 – 20:30 uur (inloop vanaf 18:15)
Data: 30/9, 7/10, 14/10, 21/10, 4/11, 11/11, 18/11 en 25/11 (2024)

Er wordt gewerkt uit Oranje Boven, een lesboek dat we vanuit het Huis aanbieden aan cursisten, en waar u niet extra voor hoeft te betalen. De cursusbijdrage is  180 per persoon. Vanaf uw deelname aan deze cursus mag u een jaar lang gebruik maken van onze bibliotheekcollectie en -faciliteiten. Ook krijgt u toegang tot ons digitale tijdschrift Spectrum.

Schrijf u hier in voor de cursus:

Cursus Afrikaans

Cursus Afrikaans voor Nederlandssprekenden

In het Zuid-Afrikahuis worden op verschillende niveaus cursussen Afrikaans voor Nederlandssprekenden gegeven.

Tijdens de cursussen komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Ontstaansgeschiedenis van het Afrikaans
  • Grammatica: op welke punten verschillen het Nederlands en het Afrikaans van elkaar?
  • Alledaagse zegswijzen en omgangsvormen
  • Woordenschat: veel voorkomende woorden die of anders zijn in het Afrikaans óf een heel andere betekenis hebben
  • Praktische oefeningen: door middel van voorbeelden en praktische oefeningen zal een eerste begin van spreek- schrijf- en luistervaardigheid in het Afrikaans worden aangeleerd

De basiscursus en gevorderdencursus bestaan beiden uit acht lessen die zoveel mogelijk wekelijks opeenvolgend worden georganiseerd.

De cursus is inclusief lesmateriaal, dit hoeft u dus niet aan te schaffen. Deelname aan de Beginnerscursus of de cursus voor gevorderden bedraagt  180 per persoon. De cursusbijdrage is inclusief een jaar combilidmaatschap waarbij je ook gebruik kunt maken van onze bibliotheekcollectie en -faciliteiten.

Cursus Afrikaans voor Beginners

Docente: Elize Zorgman
Locatie: Zuid-Afrikahuis, studiezaal
Aanvang: Dinsdagavond, 18:30 – 20:30 uur (inloop vanaf 18:15)
Data: 1/10, 8/10, 15/10, 22/10, 5/11, 12/11, 19/11 en 26/11

Schrijf je hier in:

Deelname bedraagt € 180 per persoon en is inclusief cursusmateriaal. Daarnaast ben je als cursisten jaar lang combilid waarbij je naast toegang tot Zuid-Afrikahuis Spectrum ook gebruik kunt maken van onze bibliotheekcollectie en -faciliteiten.

Cursus Afrikaans voor Gevorderden 

Docente: Elize Zorgman
Locatie: Zuid-Afrikahuis, studiezaal
Aanvang: Donderdagavond, 18:30 – 20:30 uur (inloop vanaf 18:15)

Data: 3/10, 10/10, 17/10, 24/10, 7/11, 14/11, 21/11 en 28/11 (2024)

Bent u eenmaal bekend met de basis, verbreed dan uw grammaticale kennis, woordenschat, spreek- en schrijfvaardigheden. Net als de basiscursus bestaat de gevorderdencursus uit acht lessen en is de cursusbijdrage € 180 per persoon (inclusief cursusmateriaal)

Schrijf je hier in:

Cursus Afrikaans Converseren

Heeft u de gevorderdencursus afgerond, maar wilt u actief met Afrikaans bezig blijven? Deze conversatiecursus is ideaal als u in het dagelijks leven weinig in aanraking komt met Afrikaans, maar u uw Afrikaans wel wil onderhouden. Deze lessen worden in vier sessies georganiseerd. Deelname hieraan bedraagt  75 per persoon.

Docente: Elize Zorgman
Locatie: Zuid-Afrikahuis, studiezaal
Aanvang: Woensdagavond, 18:30 – 20:30 uur (inloop vanaf 18:15) 

Data: 4 september, 2 oktober, 6 november en 4 december (2024)

Schrijf je hier in:

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons