Archief

Het Zuid-Afrikahuis huisvest een rijke collectie archieven en kaartmateriaal. De archieven vormen een belangrijke bron voor onderzoek naar de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika vanaf 1880 tot heden.

Het accent ligt op de periode 1880-1920, een periode waarin de contacten het meest intensief waren. Vanaf 1923 zijn de archieven van deze periode, evenals nieuw verworven archiefmateriaal, verzameld in het pand van het Zuid-Afrikahuis op de Keizersgracht 141 te Amsterdam. In 2014 en 2015 zijn de archieven schoongemaakt en opnieuw verpakt, en is een start gemaakt met digitaal beheer en online ontsluiting. Vanaf mei 2016 zijn de indexen van de archieven  beschikbaar en opvraagbaar via de website van het Zuid-Afrikahuis.

De archieven zijn te raadplegen op de studiezaal op maandag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Let op: uw onderzoeksmateriaal dient minimaal 1 dag tevoren aangevraagd te zijn via de archiefcatalogus.

For english see Archive.

Archivaris: Simon Scholte ter Horst.