Het Zuid-Afrikahuis huisvest een rijke collectie archieven en kaartmateriaal. De archieven vormen een belangrijke bron voor onderzoek naar de relatie tussen Nederland en Zuid-Afrika vanaf 1880 tot heden. 

Het accent ligt op de periode 1880-1920, een periode waarin de contacten het meest intensief waren. Vanaf 1923 zijn de archieven van deze periode, evenals nieuw verworven archiefmateriaal, verzameld in het pand van het Zuid-Afrikahuis op de Keizersgracht 141C te Amsterdam. In 2014 en 2015 zijn de archieven schoongemaakt, opnieuw verpakt en worden sindsdien geconserveerd in daartoe geschikt gemaakte ruimte. Daarnaast is een start gemaakt met digitaal beheer en online ontsluiting. Sinds mei 2016 zijn de indexen van de archieven beschikbaar en vindt u ook enkele handleidingen die u helpen zoeken in onze archiefcollectie. Om archiefstukken aan te vragen zoek dan in de catalogus.

Overzicht van de archiefinventarissen

Handleiding ‘zoeken in het archief’

Bent u bezig met onderzoek gericht op de historische banden tussen Nederland en Zuid-Afrika, het Zuid-Afrikahuis of bent u opzoek naar persoonlijke achtergronden en genealogie? Stuur dan een mail of kom langs, u bent van harte welkom.

Let op: uw onderzoeksmateriaal dient minimaal 1 dag tevoren aangevraagd te zijn via de archiefcatalogus dan zorgen wij dat u meteen aan uw onderzoek kan beginnen zodra u langskomt.

Aanvragen archief

Als u archiefstukken wilt opvragen doe dit dan minimaal een dag van te voren via de archiefcatalogus. Zodra u het gewenste archiefonderdeel gevonden hebt, klikt u links onderaan het stuk op de knop aanvragen. Indien u problemen ondervindt met de aanvraag of u komt er niet uit, dan kunt u altijd een mail sturen naar archief@zuidafrikahuis.nl. Vermeldt daarbij de volgende gegevens:

  • Uw naam
  • Wanneer u het archiefstuk wilt inzien
  • Archiefnummer
  • Inventarisnummer
  • Evt. beschrijving

Let op: u kunt archiefstukken alleen inzien in de studiezaal van het Zuid-Afrikahuis. 

Bezoekadres

Keizersgracht 141-C
1015 CK Amsterdam
+31(0)20-6249318

Openingstijden

Vragen en afspraken

Neem contact op

Volg ons